VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys atlyginimo už registro objektų registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūrą

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

RRT tarybos nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

 

Informacija atnaujinta 2022-10-21