VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys elektroninių ryšių veiklą

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

RRT tarybos nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

Kitų institucijų teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Tarptautinės sutartys

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentas

Informacija atnaujinta 2024-05-10