VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys geležinkelių transporto veiklą

Įstatymai

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas

Vyriausybės nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

Kitų institucijų teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Informacija atnaujinta 2021-01-05