VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys pašto veiklą

Įstatymai

Lietuvos Respublikos pašto įstatymas

Vyriausybės nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

Kitų institucijų priimti teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Pasaulinės pašto sąjungos teisės aktai

Informacija atnaujinta 2021-01-25