VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys radijo spektro valdymą ir priežiūrą

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

Kitų institucijų teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Informacija atnaujinta 2021-09-15