VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys RRT veiklą

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

RRT tarybos nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

Europos Sąjungos teisės aktai

2023 m. balandžio 3 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/733, kuriuo paskiriamos radijo ryšio įrenginių ir žaislų Sąjungos bandymų įstaigos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020

Informacija atnaujinta 2024-02-06