VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys telefono ryšio numerių, domenų valdymą ir priežiūrą

Įstatymai

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

Vyriausybės nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

Europos Sąjungos teisės aktai

2009 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo ES

Informacija atnaujinta 2021-01-25