VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys vartotojų teisių apsaugą

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

RRT tarybos nutarimai

Kitų institucijų teisės aktai

Europos sąjungos teisės aktai

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB

Informacija atnaujinta 2023-07-27