VEIKLOS SRITYS:

Telefono ryšio paslaugos

Vartotojo prašymo dataGinčo šalysGinčo dalykasRRT direktoriaus įsakymas
2016 m.

vasario 18 d.

K. Š. ir UAB „Tele2”Dėl sąskaitos pagrįstumo

apmokestinus įeinančių skambučių išklotines

2016-04-06 įsakymas

Nr. 1V-413

2016 m.

kovo 23 d.

D. V. ir

UAB „Tele2“

Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas grąžinimo2016-05-06 įsakymas Nr. 1V-518
 2016 m.  balandžio 25 d. G. K. ir Teo LT, AB Dėl naujų mokesčių įvedimo, elektroninių ryšių paslaugų apribojimo ir kompensacijos 2016-07-01

įsakymas Nr. 1V-732

 2016 m.

gegužės 5 d.

 A. I. ir UAB „Tele2“Dėl viršyto paslaugų kredito limito ir skolos panaikinimo 2017-01-27 įsakymas

Nr. 1V-107

 2016 m.

gegužės 16 d.

A. G. ir

UAB „Tele2“

 Dėl sąskaitos pagrįstumo neinfomavus apie

tarptinklinio ryšio tarifus

 2016-06-21 įsakymas Nr. 1V-691
2016 m.

liepos 25 d.

J. L. ir

UAB „Tele2“

Dėl skolos ir prašymo pašalinti iš skolininkų sąrašų2016-09-01 įsakymas

Nr. 1V-914

2016 m. birželio 30 d.J. N. ir UAB „Tele2“Dėl skambučių į užsienį2016-09-28 įsakymas Nr. 1V-1025
2016 m. liepos 24 d.V. Š. ir UAB „Teledema“Dėl netesybų2016-09-06 įsakymas

Nr. 1V-926

2016 m. rugpjūčio 18 d.M. P. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl duomenų perdavimo tarifų Šveicarijoje (sąskaitos pagrįstumas)2016-11-11 įsakymas Nr. 1V-1208
2016 m. birželio 29 d.A. G. ir UAB „Teledema“Dėl paslaugų kredito limito sumažinimo ir skolos panaikinimo2016-07-29 įsakymas Nr 1V-818
2016 m. rugpjūčio 7 d.E. R. ir UAB „Tele2“Dėl telefono numerio perkėlimo teisėtumo2016-09-22 įsakymas Nr. 1V-1001
2016 m. lapkričio 8 d.J. R. ir AB „Omnitel“Dėl neteisingų sumų ir moralinės žalos atlyginimo2017-01-27 įsakymas

Nr. 1V-107

2016 m. lapkričio 24 d.Z. B. ir AB „Omnitel“Dėl 47,00 Eur permokos2017-02-23 įsakymas

Nr. 1V-195

2016 m. gruodžio 15 d.A. V. ir UAB „Tele2“Dėl sąskaitos pagrįstumo2017-02-02 įsakymas Nr. 1V-128
 2017 m. sausio 11 d. E. P. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas ir žalos atlyginimo 2017-03-07 įsakymas Nr. 1V-242
2017 m. balandžio 3 d.M. P. (D.) ir UAB „Tele2“Dėl sutarties nutraukimo nepapildžius sąskaitos („Pildyk“)2017-05-23 įsakymas Nr. 1V-504
2017 m. kovo 30 d.R. Š. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už paslaugas2017-06-07 įsakymas Nr. 1V-563
2017 m. rugpjūčio 22 d.R. V. ir Telia Lietuva, ABDėl užmokesčių už paslaugas2017-10-27 įsakymas Nr. 1V-1097
2017 m. lapkričio 13 d.S. A. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties sąlygų (mokėjimo plano) keitimo ir išlaidų atlyginimo2018-01-26 d. įsakymas Nr. 1V-56
2018 m. sausio 5 d. prašymoD. Ž. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už paslaugas2018-03-30 įsakymas Nr. 1V-318

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-07-30