VEIKLOS SRITYS:

Ginčų nagrinėjimas

RRT privaloma ne teismo tvarka nagrinėja ginčus dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) reglamentuotų visuomeninių santykių:

1) tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas;

2) ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas, ir susijusių priemonių teikėjų;

3) tarp infrastruktūros naudotojų ir infrastruktūros valdytojų.

Ginčai sprendžiami vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymu ir Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Ginčus ne teismo tvarka nagrinėja ir visus su ginčų nagrinėjimu susijusius sprendimus priima RRT Taryba.

Tarpininkavimas sprendžiant ginčus

Siekdama padėti ginčo šalims kuo greičiau mažiausiomis sąnaudomis taikiai išspręsti kilusį ginčą ir išvengti ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka ar teisme, RRT vykdo tarpininkavimą.

Tarpininkavimas vykdomas vadovaujantis Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Tarpininkavimas vykdomas neatlygintinai.

Prašymo dėl tarpininkavimo pateikimo tvarka ir tarpininkavimo proceso eiga nustatyta Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo 2 ir 3 skirsniuose.

Kilus klausimams dėl tarpininkavimo sprendžiant ginčą ar ginčų tarp ūkio subjektų sprendimo prašome kreiptis į RRT Teisės ir vartotojų teisių apsaugos vyresn. patarėją Kotryną Pūrienę, mob. + 370 616 97 551, el. paštas [email protected]

Prašymo nagrinėti ginčą teikimo tvarka

Prašymas nagrinėti ginčą pateikiamas vadovaujantis Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo 3 skirsniu.

Prašymas, jo priedai ir kiti dokumentai, teikiami šio aprašo nustatyta tvarka, turi atitikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento reikalavimus.

Asmuo, prieš pateikdamas RRT prašymą išnagrinėti ginčą (įskaitant ir tuos atvejus, kai prašoma atnaujinti ginčo nagrinėjimą), privalo į RRT banko sąskaitą Nr. LT827300010002410679 sumokėti 274,27 EUR ginčo nagrinėjimo užmokestį, nustatytą Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifuose.

Ginčą RRT išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo išnagrinėti ginčą priėmimo dienos, RRT motyvuotu sprendimu šis terminas  gali būti pratęstas.

RRT bet kurios ginčo šalies ar kitų suinteresuotų ūkio subjektų ar asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, tai yra nustatyti įpareigojimą susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo ar atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų nesiėmus RRT sprendimą dėl jai pateikto prašymo išnagrinėti ginčą įvykdyti gali tapti sunkiau arba to padaryti bus nebeįmanoma. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos.

Nagrinėjami ir išnagrinėti ginčai

(*raudona spalva – ginčo nagrinėjimo procesas neužbaigtas)

Nr.Gavimo dataGinčo pavadinimasIeškovasAtsakovas
2023 m.

12023-05-19Dėl dvipusio ryšio P2P SMS suteikimoMediafon Carrier Services, UABUAB „Tele2“
2022 m.
12022-12-27Dėl trumpojo ryšio numerio 1501 naudojimoUAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“
2021 m.
12021-05-24Dėl užmokesčių už vietos įrangai  suteikimą„Telia Lietuva“, ABAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
22021-10-27Dėl balso skambučių užbaigimo paslaugos apmokestinimo netinkamu tarifuUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
2020 m.
12020-01-29Dėl įpareigojimo UAB „Bitė Lietuva“ pateikti pasiūlymą dėl prieigos prie UAB „Bitė Lietuva“ mobiliojo ryšio tinkloAB Lietuvos radijo ir televizijos centrasUAB „Bitė Lietuva“
22020-05-21Dėl DPP prieigos nutraukimoUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
32020-05-22Dėl DPP prieigos nutraukimoUAB „Consilium optimum“„Telia Lietuva“, AB
2019 m.
12019-02-19Dėl didmeninių paslaugų (SMS) kainosUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
22019-02-27Dėl ryšio numerių pasiekiamumoUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
32019-10-09Dėl tranzito paslaugų sutarties nutraukimoUAB „CSC Telecom“UAB „Bitė Lietuva“
2018 m.
12018-04-06Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo„Telia Lietuva“, ABUAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“
2017 m.
12017-12-27Dėl sutarties nutraukimoUAB „TCG Telecom“UAB „Tele2“
2016 m.
12016-03-31Dėl ryšių infrastruktūros bendro naudojimoUAB „Splius“
UAB „Cgates“
UAB „Init“
AB „TEO LT“
2015 m.
 12015-06-16Dėl trumpųjų žinučių siuntimoUAB „Omnitel“UAB „Tele2“
2014 m.
12014-10-14Dėl DVB-T siųstuvų įrengimo paslaugų kainų nustatymoAB Lietuvos radijo ir
televizijos centras
AB „TEO LT“
2013 m.
12013-01-30Dėl infrastruktūrinių paslaugų kainosUAB „SATV network“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
22013-02-11Dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartiesUAB „Tele2“UAB „Mediafon“
32013-05-02Dėl paslaugų sutarties nuostatųUAB „SATV network“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
42013-05-15Dėl prieigos prie infrastruktūrosUAB „Toptronas“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
52013-07-26Dėl siųstuvų įrengimo sutarčių nutraukimoAB „TEO LT“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
62013-08-12Dėl skambučių užbaigimo kainosUAB „Tele2“UAB „Linkotelus“

Informacija atnaujinta 2024-02-12