VEIKLOS SRITYS:

Ginčų nagrinėjimas

RRT sprendžia ginčus tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, privaloma išankstine ne teismo tvarka. Ginčai sprendžiami vadovaujantis Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklėmis.

Ginčus sprendžia RRT direktoriaus įsakymu sudaroma nuolatinė Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo komisija: 2020-05-27 RRT direktoriaus įsakymo 1V-558 nuorašas, 2021-01-26 RRT direktoriaus įsakymo 1V-84 nuorašas ir 2021-05-25 RRT direktoriaus įsakymo 1V-520 nuorašas.

Kilus klausimams dėl ginčų tarp ūkio subjektų sprendimo prašome kreiptis į Ginčų komisijos sekretorių, tel. (8 5) 210 5658, el. paštas [email protected]

Prašymo nagrinėti ginčą teikimo tvarka

Prašymas nagrinėti ginčą pateikiamas vadovaujantis Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklių 7 skyriumi.
Prašymas, jo priedai ir kiti dokumentai, teikiami šių taisyklių nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų teikimo RRT taisyklių reikalavimus.
Ieškovas, pateikdamas Ginčų komisijai prašymą, kad ši išspręstų ginčą (taip pat jei prašoma atnaujinti ginčo nagrinėjimą), už ginčo nagrinėjimą privalo sumokėti ginčo tarp elektroninių ryšių operatorių ir (ar) paslaugų teikėjų nagrinėjimo užmokestį (RRT direktoriaus įsakymu nustatytas 274,27 EUR tarifas) į RRT banko sąskaitą LT827300010002410679.

Nagrinėjami ir išnagrinėti ginčai

(*raudona spalva – ginčo nagrinėjimo procesas neužbaigtas)

Nr.Gavimo dataGinčo pavadinimasIeškovasAtsakovas
2021 m.
12021-05-24Dėl užmokesčių už vietos įrangai  suteikimą„Telia Lietuva“, ABAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
22021-10-27Dėl balso skambučių užbaigimo paslaugos apmokestinimo netinkamu tarifuUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
2020 m.
12020-01-29Dėl įpareigojimo UAB „Bitė Lietuva“ pateikti pasiūlymą dėl prieigos prie UAB „Bitė Lietuva“ mobiliojo ryšio tinkloAB Lietuvos radijo ir televizijos centrasUAB „Bitė Lietuva“
22020-05-21Dėl DPP prieigos nutraukimoUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
32020-05-22Dėl DPP prieigos nutraukimoUAB „Consilium optimum“„Telia Lietuva“, AB
2019 m.
12019-02-19Dėl didmeninių paslaugų (SMS) kainosUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
22019-02-27Dėl ryšio numerių pasiekiamumoUAB „CSC Telecom“„Telia Lietuva“, AB
32019-10-09Dėl tranzito paslaugų sutarties nutraukimoUAB „CSC Telecom“UAB „Bitė Lietuva“
2018 m.
12018-04-06Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo„Telia Lietuva“, ABUAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“
2017 m.
12017-12-27Dėl sutarties nutraukimoUAB „TCG Telecom“UAB „Tele2“
2016 m.
12016-03-31Dėl ryšių infrastruktūros bendro naudojimoUAB „Splius“
UAB „Cgates“
UAB „Init“
AB „TEO LT“
2015 m.
 12015-06-16Dėl trumpųjų žinučių siuntimoUAB „Omnitel“UAB „Tele2“
2014 m.
12014-10-14Dėl DVB-T siųstuvų įrengimo paslaugų kainų nustatymoAB Lietuvos radijo ir
televizijos centras
AB „TEO LT“
2013 m.
12013-01-30Dėl infrastruktūrinių paslaugų kainosUAB „SATV network“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
22013-02-11Dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartiesUAB „Tele2“UAB „Mediafon“
32013-05-02Dėl paslaugų sutarties nuostatųUAB „SATV network“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
42013-05-15Dėl prieigos prie infrastruktūrosUAB „Toptronas“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
52013-07-26Dėl siųstuvų įrengimo sutarčių nutraukimoAB „TEO LT“AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
62013-08-12Dėl skambučių užbaigimo kainosUAB „Tele2“UAB „Linkotelus“
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip turi būti parengtas Ginčų komisijai teikiamas prašymas išnagrinėti ginčą?

Prašymas išnagrinėti ginčą, jo priedai bei kiti dokumentai, teikiami Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292, reikalavimus.

Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių 8 punkte nustatyta, kad dokumentams, kuriuos RRT teikia juridiniai asmenys, taikomi šie reikalavimai:

  • Teikiami dokumentai turi būti patvirtinti juridinio asmens antspaudu (jei juridinis asmuo tokį turi), juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę bei datą.
  • Jeigu teikiamus dokumentus pildo ir (ar) tvirtina juridinio asmens įgaliotas asmuo, RRT turi būti pateikiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus atitinkantis įgaliojimas.
  • Teikiamų dokumentų kopijų kiekvienas lapas turi būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jei juridinis asmuo tokį turi), juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę, datą ir kad kopija tikra, arba dokumentų kopijų lapai turi būti nuosekliai sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima įdėti naujų lapų, išplėšti lapų arba juos pakeisti. Paskutinio lapo antroje pusėje dokumentų kopijų tikrumas turi būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jei juridinis asmuo tokį turi), juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę, datą ir susiūtų dokumentų kopijų lapų skaičių.
Koks yra ginčo tarp elektroninių ryšių operatorių ir (ar) paslaugų teikėjų nagrinėjimo užmokestis

Kaip numatyta RRT direktoriaus  įsakyme dėl užmokesčių už RRT suteiktas paslaugas ir atliktus darbus tarifų nustatymo, užmokestis už ginčo tarp elektroninių ryšių operatorių ir (ar) paslaugų teikėjų nagrinėjimą yra 274,27 EUR.

Kiek laiko nagrinėjamas ginčas?

Vadovaujantis Taisyklių 27 punktu, Ginčų komisija privalo išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo prašymo jai pateikimo dienos. Šiuos terminus turi teisę motyvuotai pratęsti RRT direktorius, kai dėl išimtinių aplinkybių (pavyzdžiui, daug įrodymų, sudėtingos ginčo aplinkybės) ginčui nagrinėti reikia ilgesnio laiko.

Kokiais kriterijais vadovaudamasi Ginčų komisija priima sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo?
  • Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį turi lemti reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo komisijos sprendimą įvykdyti bus sunkiau arba to padaryti bus nebeįmanoma.
  • Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik pagal ieškovo pareikštus reikalavimus ir tik siekiant užtikrinti komisijos sprendimo, priimto pagal pareikštus reikalavimus, vykdymą.
  • Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos taip, kad maksimaliai užtikrintų būsimo komisijos sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių arba šie nuostoliai būtų minimalūs.
  • Atsižvelgiama į tai, kad nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės, kyla reali grėsmė ieškovo veiklai.

Informacija atnaujinta 2022-12-08