VEIKLOS SRITYS:

Standartiniai pasiūlymai

Ūkio subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas turinčiu didelę įtaką, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo RRT sprendimo, kuriuo jis pripažintas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ir kuriuo jam (be kitų įpareigojimų) nustatomas skaidrumo įpareigojimas, įsigaliojimo dienos privalo pateikti RRT standartinį pasiūlymą, atitinkantį Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių reikalavimus, ir viešai jį paskelbti savo interneto svetainėje, jei tokią turi.

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose mobiliojo telefono ryšio tinkluose rinka
GaliojimasSutarties pavadinimasTeikėjas
Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartisUAB „Bitė Lietuva“

Teikėjo interneto svetainėje

Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartisUAB „Tele2“

Teikėjo interneto svetainėje

nuo 2024-01-01Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis„Telia Lietuva“, AB

Teikėjo interneto svetainėje

Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis „Telia Lietuva“, AB

Teikėjo interneto svetainėje

 

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka

 

 

GaliojimasSutarties pavadinimasTeikėjas
nuo    2019-10-01Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi viešo pasiūlymo pakeitimas„Telia Lietuva“, AB
nuo    2019-10-01Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi instrukcija„Telia Lietuva“, AB
nuo    2019-03-08Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi sutarties pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
iki        2019-09-30Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi sutartis„Telia Lietuva“, AB
nuo    2019-04-01Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties standartinio pasiūlymo pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
nuo    2019-03-22Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties standartinio pasiūlymo pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
nuo    2018-12-01Didmeninės infrastruktūros nuomos paslaugų standartinio pasiūlymo pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės infrastruktūros nuomos paslaugų standartinis pasiūlymas„Telia Lietuva“, AB

Teikėjo interneto svetainėje

nuo    2023-04-01Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio standartinio pasiūlymo pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
nuo    2019-02-08Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio standartinio pasiūlymo pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio standartinis pasiūlymas„Telia Lietuva“, AB
nuo    2019-10-14Didmeninės infrastruktūros nuomos laidų lovelio nuomos technologinėse patalpose sutarties 2 priedo 6 priedėlio pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės infrastruktūros nuomos laidų lovelio nuomos technologinėse patalpose sutarties 2 priedo 6 priedėlis„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės vietinės prieigos paslaugų teikimo sutartis„Telia Lietuva“, AB

Teikėjo interneto svetainėje

nuo    2019-09-01Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų teikimo sutarties 4 ir 6 priedų pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje šviesolaidinės ryšio linijos paslaugos teikimo 4 priedas„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje šviesolaidinės linijos skaidulos paslaugos teikimo 6 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo    2019-10-14Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje jungiamojo laido paslaugos teikimo sutarties 7 priedo pakeitimai„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje jungiamojo laido paslaugos teikimo sutarties 7 priedas„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos paslaugas perkančių įmonių sąrašas
Didmeninės vietinės linijos paslaugos teikimo sutartis„Telia Lietuva“, AB

Teikėjo interneto svetainėje

 

 

Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinka
GaliojimasSutarties pavadinimasTeikėjas
nuo  2020 m.Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinis pasiūlymas„Telia Lietuva“, AB

Teikėjo interneto svetainėje

 

nuo  2020 m.Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 1 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2023-03-01Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 2 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2023-01-01Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 2 priedas„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 2 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo 2023-08-15Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 3 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2021-03-01Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 3 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2023-01-01Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 4 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2020 m.Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 4 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2023-03-01Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 5 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2020 m.Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 5 priedas„Telia Lietuva“, AB
nuo  2020 m.Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinio pasiūlymo 6 priedas„Telia Lietuva“, AB
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas perkančių įmonių sąrašas

 

Didmeninė aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinka
GaliojimasSutarties pavadinimasTeikėjas
Didmeninės aukštos kokybės prieigos paslaugų teikimo sutartis„Telia Lietuva“, AB

Teikėjo interneto svetainėje

 

Transliacijų perdavimo paslaugų rinka

 

GaliojimasSutarties pavadinimasTiekėjas
nuo 2020-03-01Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų teikimo sutarties standartinio pasiūlymo pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų teikimo sutarties standartinis pasiūlymasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Teikėjo interneto svetainėje

nuo 2020-10-01Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais paslaugų kainų pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
nuo 2020-10-01Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeniniais antžeminiais tinklais paslaugų kainų pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
nuo 2021-12-04Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeniniais antžeminiais tinklais paslaugų kainų pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Transliacijų perdavimo priemonių rinka
GaliojimasSutarties pavadinimasTeikėjas
Televizijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų sutarties standartinis pasiūlymasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Teikėjo interneto svetainėje

nuo 2020-10-01Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kainų pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
nuo 2020-12-04Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kainų pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų sutarties standartinis pasiūlymasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Teikėjo interneto svetainėje

nuo 2020-10-01Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kainų pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
nuo 2021-12-04Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kainų pakeitimaiAB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Informacija atnaujinta 2024-01-24