VEIKLOS SRITYS:

Standartiniai pasiūlymai

Ūkio subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas turinčiu didelę įtaką, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo RRT sprendimo, kuriuo jis pripažintas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ir kuriuo jam (be kitų įpareigojimų) nustatomas skaidrumo įpareigojimas, įsigaliojimo dienos privalo pateikti RRT standartinį pasiūlymą, atitinkantį Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių reikalavimus, ir viešai jį paskelbti savo interneto svetainėje, jei tokią turi.

Infrastruktūros nuomos

Pateikė „Telia Lietuva“, AB:

Didmeninės infrastruktūros nuomos laidų lovelio nuomos technologinėse patalpose sutarties 2 priedo 6 priedėlis, Didmeninės infrastruktūros nuomos laidų lovelio nuomos technologinėse patalpose sutarties 2 priedo 6 priedėlio pakeitimai, galioja nuo 2019-10-14;

Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi viešo pasiūlymo pakeitimas, galioja nuo 2019-10-01;

Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi instrukcija, galioja nuo 2019-10-01;

Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties standartinio pasiūlymo pakeitimai, galioja nuo 2019-04-01;

Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties standartinio pasiūlymo pakeitimai, galioja nuo 2019-03-22;

Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi sutarties pakeitimai, galioja nuo 2019-03-08;

Didmeninės infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio standartinis pasiūlymasstandartinio pasiūlymo pakeitimai, galioja nuo 2019-02-08;

Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi sutartis, galioja iki 2019-09-30;

Didmeninės infrastruktūros nuomos paslaugų standartinis pasiūlymas, standartinio pasiūlymo pakeitimai, galioja nuo 2018-12-01;

„Telia Lietuva“, AB, interneto svetainėje.

Tinklų sujungimo

Pateikė UAB „Bitė Lietuva“:

Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis;

UAB „Bitė Lietuva“ interneto svetainėje.

Pateikė UAB „Tele2“:

Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis;

UAB „Tele2“ interneto svetainėje.

Pateikė „Telia Lietuva“, AB:

Telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartis;

Telia Lietuva, AB, interneto svetainėje.

Prieigos paslaugų

Pateikė „Telia Lietuva“, AB:

  • Dėl didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų

2020 m. atnaujintas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinis pasiūlymas, paslaugų teikimo 1 priedas2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas ir 6 priedas.

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų  standartinio pasiūlymo pakeitimai, galioja nuo 2019-02-06;

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų  standartinio pasiūlymo pakeitimai, galioja nuo 2018-11-16;

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo standartinis pasiūlymas, standartinio pasiūlymo pakeitimai, galioja nuo 2018-10-15;

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas perkančių įmonių sąrašas;

„Telia Lietuva“, AB, interneto svetainėje.

  • Dėl didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje jungiamojo laido paslaugos teikimo sutarties 7 priedas, Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje jungiamojo laido paslaugos teikimo sutarties 7 priedo pakeitimai, galioja nuo 2019-10-14;

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje šviesolaidinės ryšio linijos paslaugos teikimo 4 priedas ir šviesolaidinės linijos skaidulos paslaugos teikimo 6 priedas, didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų teikimo sutarties 4 ir 6 priedų pakeitimai, galioja nuo 2019-09-01;

Didmeninės vietinės prieigos paslaugų teikimo sutartis;

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos paslaugas perkančių įmonių sąrašas;

„Telia Lietuva“, AB, interneto svetainėje.

  • Dėl didmeninės vietinės linijos:

Didmeninės vietinės linijos paslaugos teikimo sutartis;

„Telia Lietuva“, AB, interneto svetainėje.

Aukštos kokybės prieigos paslaugų

Pateikė „Telia Lietuva“, AB:

Didmeninės aukštos kokybės prieigos paslaugų sutartis;

Telia Lietuva, AB interneto svetainėje.

Siuntimo paslaugų
  • Dėl televizijos siuntimo paslaugų:

Pateikė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų teikimo sutarties standartinis pasiūlymas, standartinio pasiūlymo pakeitimai, įsigalioja nuo 2020-03-01;

Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų teikimo sutarties standartinis pasiūlymasstandartinio pasiūlymo pakeitimai, galiojo nuo 2019-08-01;

Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeniniais antžeminiais tinklais paslaugų kainų pakeitimai galioja nuo 2020-10-01 (pakeitimai galiojo nuo 2020-04-06 iki 2020-10-01);

Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais paslaugų kainų pakeitimai galioja nuo 2020-10-01;

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras interneto svetainėje.

Pateikė „Telia Lietuva“, AB:

Tipinė skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų perdavimo paslaugos teikimo sutartis;

„Telia Lietuva“, AB interneto svetainėje.

  • Dėl televizijos siuntimo priemonių paslaugų:

Pateikė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kainų pakeitimai, galioja nuo 2020-01-01;

Televizijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų sutarties standartinis pasiūlymas;

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras interneto svetainėje.

  • Dėl radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų:

Pateikė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras:

Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų kainų pakeitimai galioja nuo 2020-10-01 (pakeitimai, nuo 2020-01-01 iki 2020-10-01);

Radijo transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo paslaugų sutarties standartinis pasiūlymas;

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro interneto svetainėje.

 

Informacija atnaujinta 2020-11-05