VEIKLOS SRITYS:

Nesąžininga el. ryšių veikla

Pastebimi atvejai, kai iš Lietuvoje viešąsias telefono ryšio paslaugas teikiančių viešųjų ryšių tinklų teikėjų (toliau – operatoriai) fiksuotojo ir/ar mobiliojo ryšio tinklų į kitus tinklus yra siunčiami skambučių ir trumpųjų žinučių (SMS) srautai, kurie kelia abejonių dėl tikrosios jų kilmė ir operatorių vykdomos veiklos sąžiningumo (toliau – srautas), tuo, be kita ko, sukeliant nepatogumų galutiniams paslaugų gavėjams, kuriems dėl šios veiklos gali būti ribojamas naudojimasis paslaugomis.

Siekdami spręsti susidariusią visiems Lietuvoje veikiantiems operatoriams nepalankią situaciją ir kartu užtikrinti operatoriams skirtų telefono ryšio numerių pasiekiamumą galutiniams paslaugų gavėjams, išvengiant telefono ryšio numerių, kuriais dėl įtariamo srauto blokuojamos galimybės skambinti ar prisiskambinti, įtraukimo į „juoduosius sąrašus“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir „Telia Lietuva“, AB, kaip vieną iš priemonių, pasiūlė Memorandumo dėl operatorių bendradarbiavimo užkertant kelią nesąžiningai elektroninių ryšių veiklai (toliau – Memorandumas) idėją.

Memorandumo tikslas – užtikrinti veiksmingą operatoriams skirtų ribotų elektroninių ryšių išteklių (valstybės turto) – telefono ryšio numerių – tinkamą panaudojimą ir sudaryti prielaidas operatoriams geranoriškai spręsti iš nesąžiningos elektroninių ryšių veiklos kylančias problemas. Memorandume siūloma operatoriams gera valia prisijungti prie Memorandumo, kurį pasirašę galėtų tikėtis, jog šalys vykdys sąžiningą elektroninių ryšių veiklą ir joms skirtus elektroninių ryšių išteklius naudos teisėtai ir sąžiningai.

MEMORANDUMAS UŽKERTANT KELIĄ NESĄŽININGAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLAI

Prisijungusių operatorių sąrašas:

Telia Lietuva, AB prisijungimo data 2019 m. lapkričio 22 d.;
UAB „Tele2″  prisijungimo data 2019 m. lapkričio 26 d.;
UAB „Bitė Lietuva“ prisijungimo data 2019 m. gruodžio 3 d.;
 UAB “Teledema” prisijungimo data 2020 m. sausio 29 d.

Informacija atnaujinta 2020-02-04