VEIKLOS SRITYS:

Teisė verstis veikla

Jei ketinate pradėti elektroninių ryšių veiklą, apie tai turite pranešti RRT. Gavusi Jūsų pranešimą, RRT priims sprendimą dėl teisės verstis elektroninių ryšių veikla. Už pranešimo pateikimą ir nagrinėjimą mokėti nereikia.

Pateikti pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią privaloma, jei ketinate teikti šias paslaugas:

  • viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugas, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas;
  • viešojo mobiliojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų mobiliojo ryšio paslaugas, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas;
  • viešojo elektroninių ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugas, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis sistemas;
  • viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugas, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas.

PRANEŠIMO APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS PRADŽIĄ FORMA

RRT patvirtinimas suteikti teisę verstis elektroninių ryšių veikla

  • Ūkio subjektai, pateikę pranešimus, atitinkančius Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo 14 punkto reikalavimus, turi teisę prašyti išduoti standartinį RRT patvirtinimą, kad ūkio subjektas pateikė pranešimą ir turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla.
  • Patvirtinimas išduodamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo ūkio subjekto tinkamo prašymo išduoti tokį patvirtinimą gavimo. Už patvirtinimo išdavimą imama 12 Eur valstybės rinkliava.
  • Prašymas laikomas tinkamu, jei teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis yra sumokėta valstybės rinkliava už patvirtinimo išdavimą. Ši valstybės rinkliava turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki prašymo gavimo RRT dienos įskaitytinai, pateikiant RRT dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos sumokėjimą ar jo kopiją.

Informacija rinkliavos mokėtojams

Valstybės rinkliava už patvirtinimo, kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, išdavimą yra 12 Eur, kuri mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), įmokos kodas 5777 (už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas).

RRT patvirtintas Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašas

Informacija atnaujinta 2022-12-07