VEIKLOS SRITYS:

Tinklų vientisumas

Vienas iš RRT uždavinių ‒ užtikrinti, kad viešųjų ryšių tinklų teikėjai įgyvendintų tinkamas technines ir organizacines priemones viešųjų ryšių tinklų, kuriuos jie teikia, vientisumui užtikrinti.

RRT, siekdama užtikrinti viešųjų ryšių tinklų vientisumą, turi teisę duoti privalomus nurodymus ir nustatyti nurodymų įvykdymo terminą viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams.

Viešųjų ryšių tinklų teikėjai privalo:

  • įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrindami šiais tinklais teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų nepertraukiamą teikimą;
  • įvykus vientisumo pažeidimui, kuris turėjo didelę įtaką viešojo ryšių tinklo veikimui arba viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimui, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas apie šį vientisumo pažeidimą informuoti RRT nustatyta tvarka ir sąlygomis, žr. Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisykles.
Informacijos apie viešųjų ryšių tinklų vientisumo pažeidimus teikimas

Viešųjų ryšių tinklų teikėjai privalo:

  • nedelsdami nemokamai informuoti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, kurie teikia viešąsias elektroninių ryšių paslaugas naudodamiesi viešojo ryšių tinklo teikėjo viešuoju ryšių tinklu, ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjus, kuriems viešojo ryšių tinklo teikėjas teikia viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, apie dėl vientisumo pažeidimo kilusius viešųjų ryšių tinklų ir (arba) šiais tinklais teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutrikimus;
  • ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, kurie teikia viešąsias elektroninių ryšių paslaugas naudodamiesi viešojo ryšių tinklo teikėjo viešuoju ryšių tinklu, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjus, kuriems viešojo ryšių tinklo teikėjas teikia viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, ir Tarnybą apie numatomus planinius darbus, kuriuos atliekant yra tikimybė sutrikdyti viešųjų ryšių tinklų vientisumą ir (arba) šiais tinklais teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų nepertraukiamą teikimą.

Viešųjų ryšių tinklų teikėjai privalo informuoti RRT nedelsdami, bet ne vėliau kaip per dvi valandas po vientisumo pažeidimo nustatymo vienu iš šių telefono ryšio numerių: +370 618 13476, +370 673 99568 arba +370 686 58193, ir elektroninio pašto adresu [email protected], pateikdami užpildytą Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių 2 priede pateiktos formos pranešimą:

  • apie vientisumo pažeidimus, kurie pagal Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus gali turėti, turi ar turėjo didelę įtaką jų teikiamų viešųjų ryšių tinklų veikimui ir (arba) šiais tinklais teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimui;
  • apie vientisumo pažeidimus, kurie pagal Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus gali turėti, turi ar turėjo didelę įtaką kitų Lietuvos Respublikos viešųjų ryšių tinklų teikėjų teikiamų viešųjų ryšių tinklų veikimui ir (arba) šiais tinklais teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimui.

Informacija atnaujinta 2022-12-07