VEIKLOS SRITYS:

Mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų registravimas

Informuojame, kad asmenys, vadovaudamiesi Europos Komisijos Reglamentu (ES) 2020/1070 (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, įrengę mažos aprėpties belaidžio prisijungimo tašką (toliau – prisijungimo taškas), ne vėliau kaip per dvi savaites turi pranešti Ryšių reguliavimo  tarnybai jį užregistruodami portale https://sawap.rrt.lt.

Prisijungimo taškų klasės pagal spinduliuojamą galią yra apibrėžiamos standarte LST EN 62232:2018 (toliau – Standartas) Aukštadažnio lauko stiprio, galios tankio ir savitosios sugerties galios (SAR) nustatymas šalia radijo ryšio bazinių stočių, siekiant įvertinti žmogaus ekspoziciją (IEC 62232:2017).

Pagal Reglamento nuostatas privalomai registruojamas tik prisijungimo taškų, priskiriamų E2 (2W) arba E10 (10W) klasėms, įrengimas.

 

Reglamente nurodyti prisijungimo taškų įrengimo reikalavimai:

  • Prisijungimo taškų įrengimo darbai vykdomi laikantis Standarto 6.2.4 punkto 2 lentelėje E0, E2 ir E10 klasių įrenginiams nustatytų reikalavimų.
  • Jei toje pačioje vietoje įrengiamos kelios vieno ar daugiau prisijungimo taškų, kuriems taikomas Reglamentas, antenų sistemos (arba jų dalys), Standarte nustatyti efektyvios izotropinės spinduliuotės galios (Effective Isotropic Radiated Power – EIRP) kriterijai taikomi suminei visų toje vietoje įrengtų antenų sistemų (arba jų dalių) EIRP.
  • Vienam ar daugiau prisijungimo taškų plačiajai visuomenei matomos dalies bendras tūris turi neviršyti 30 litrų.
  • Visos 30 litrų tūrį viršijančios dalys turi būti įrengtos taip, kad būtų nematomos plačiajai visuomenei.
  • Dėl prisijungimo taško svorio ir formos neturi reikėti struktūriškai stiprinti atraminės konstrukcijos.
  • E10 klasės prisijungimo taškai diegiami tik lauke arba patalpose, kurių lubų aukštis siekia bent 4 metrus.
  • E10 klasės prisijungimo taškas įdiegtas lauke turi būti įrengtas taip, kad jo antenos apatinė dalis būtų ne žemiau kaip 2,2 m nuo žemės paviršiaus ar pėsčiųjų tako.

 

 

Dėl informacijos apie prisijungimo taškų registravimą prašome kreiptis į Infrastruktūros priežiūros skyriaus vyriausiąjį specialistą Audrių Staišiūną, tel. +370 659 78098, el. p. [email protected].

Informacija atnaujinta 2022-12-20