VEIKLOS SRITYS:

Pranešimai apie ketinimus įrengti infrastruktūrą

INFRASTRUKTŪRŲ VALDYTOJŲ IR NAUDOTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba nebepriims ir nebeskelbs Infrastruktūrų valdytojų pranešimų apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą ar elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio bei Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių VII skyriaus nuostatomis, šiuos pranešimus Infrastruktūrų valdytojai turės pateikti per bendrą informacinę sistemą „Teritorijų planavimo ir statybos vartai“ (TPS vartai) https://www.planuojustatau.lt, kurią administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Pranešimai bus priimami naudojantis TPS vartų tinklapio skiltyje „Matuojunemokama „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimo“ paslauga.

Infrastruktūros naudotojai, pageidaujantys susipažinti su skelbiama informacija apie numatomas įrengti elektroninių ryšių infrastruktūras ir (arba) tinkamos paskirties fizines infrastruktūras, galės tą padaryti TPS vartų skiltyje „Stebiu teritorijąužsisakę nemokamą „Įvykių prenumeratos “ paslaugą.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio 3 dalimi, Infrastruktūros naudotojas, pageidaujantis įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje dienos, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki infrastruktūros valdytojo kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų (jeigu tokių leidimų nereikia, iki įrengimo darbų pradžios), privalo pateikti infrastruktūros valdytojui prašymą bendrai įrengti infrastruktūras.

 

Informacija atnaujinta 2022-12-20