VEIKLOS SRITYS:

Lietuvos vardas domenuose

Domenas – unikalus simbolinis pavadinimas, identifikuojantis interneto hierarchinės vardų erdvės sritį.

RRT įgaliota išduoti leidimus asmenims, pageidaujantiems vartoti Lietuvos vardą prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ (pvz. lietuvosrespublika.lt). RRT įgaliojimai suteikiami asmenims, užtikrinantiems, kad Lietuvos vardas bus vartojamas tinkamai ir Lietuva bus deramai reprezentuojama internete. Lietuvos vardas – tai oficialus ilgasis ar trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas: „Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“ visomis oficialiomis ES kalbomis ir visomis šių kalbų gramatinėmis formomis.

Teisė vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose su galūne „.lt“  yra reglamentuojama Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėse.

Asmenys gali vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ tik tada, kai turi leidimą.

Asmuo turi teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ be atskiro leidimo:

  • kai Lietuvos vardas vartojamas juridinio asmens pavadinime, juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinime vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, nustatytomis sąlygomis arba prekių ženkluose ir dizaine pagal Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą teisingumo ministro 2001 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 65, ir jo prašomas registruoti interneto domeno vardas visiškai atitinka juridinio asmens pavadinimą ar juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinimą, arba prekės ženklą ir dizainą;
  • kitais įstatymų numatytais atvejais.

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą, RRT turi pateikti paraišką.

Paraiškos forma

Leidimų, suteikiančių įraše nurodytam asmeniui teisę vartoti Lietuvos vardą su galūne „.lt“, registras

Domenai su galūne „.lt“

Lietuviškojo domeno, kurio galūnė yra „.lt“, administratorius yra Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas (KTU ITPI). Domenai su galūne „.lt“ registruojami pagal KTU ITPI nustatytas domenų registravimo taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje  https://www.domreg.lt/.

Domenai su galūne „.eu“

Domenai su galūne „.eu“ registruojami pagal organizacijos EURID nustatytas domenų registravimo taisykles.

EURid – tai   Europos Komisijos paskirtas šalies aukščiausio lygio domenų su galūne .eu ir .ею (kirilicos raštu)  administravimo registras. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje https://eurid.eu/lt/.

Tarptautinės organizacijos

Informacija atnaujinta 2022-12-08