VEIKLOS SRITYS:

Paslaugos Lietuvoje

Paslaugų teikėjai nuolat investuoja į paslaugų kokybę ir elektroninių ryšių tinklų plėtrą, todėl atitinkamai daugėja ir paslaugų pasiūlymų. Kainų reguliavimas yra išimtinis dalykas, tad paslaugų teikėjai, siūlydami ar teikdami paslaugas, patys gali nusistatyti paslaugos kainą. Paslaugų kaina dažniausiai nebėra tas kriterijus, kuris lemia paslaugų gavėjo pasirinkimą naudotis konkretaus paslaugų teikėjo paslaugomis.

Namų telefonas

Namų telefono paslaugos – tai fiksuotojo telefono ryšio paslaugos, kurios yra teikiamos kabeliu, įrenginį prijungus prie namuose atvesto įvado. Per 2020 m. naudojamų viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų sumažėjo 13,2 proc. arba 46,5 tūkst. ir iš viso jų skaičius siekė 304,8 tūkst. Kasmet matomas paslaugų gavėjų mažėjimas.

RRT įpareigojo AB Telia Lietuva“ teikti šias universaliąsias paslaugas:

 • viešojo telefono ryšio paslaugas fiksuotoje vietoje;
 • viešojo telefono ryšio paslaugas, teikiamas taksofonu;
 • informacijos apie viešojo telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugas.

Bendrovė taip pat įsipareigojo sudaryti galimybę naudotis telekomunikacijų paslaugomis neįgaliesiems ar specialių poreikių turintiems paslaugų gavėjams.

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kainos svyruoja, priklausomai nuo įsipareigoto laikotarpio ir kitų (papildomų) sąlygų, nuo 4 Eur iki 15 Eur.

Jei naudojatės fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis ir pageidaujate pasirinkti kitą paslaugų teikėją, turite galimybę išlaikyti naudojamą telefono ryšio numerį.

Sudarydami sutartis su fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėju susipažinkite su visa svarbia informacija:

 • Išsiaiškinkite, kokie yra mokėjimo plano tarifai, kokios paslaugos įeina į mokėjimo planą ir kokios apmokestinamos papildomai – pasitaiko, kad skambinant kai kuriais ilgaisiais numeriais, taikomi skirtingi tarifai (pvz., 700 linija ir pan.), taip pat neretai skiriasi skambučių kainos skambinant į tą patį ir kitą tinklą, todėl pravartu žinoti, kam dažniausiai skambinsite.
 • Panagrinėkite, ar taikomi sujungimo mokesčiai.
 • Paslaugų teikėjai ne visais adresais turi galimybes teikti paslaugas, todėl išsiaiškinkite, ar tokios galimybės sudaromos Jūsų gyvenamuoju adresu, ir jei sudaromos – per kiek laiko bus atlikti įrengimo darbai (gali užtrukti ilgiau). Pasidomėkite, kokia įrengimo kaina.
 • Atkreipkite dėmesį į pokalbių trukmės apvalinimo taisykles. Paprastai skambučiai gali būti apvalinami minutės tikslumu, todėl net jei pokalbis trunka vos keletą sekundžių, skaičiuojama kaip už visą minutę.
 • Jei ketinate perkelti numerį į kitą tinklą, įsitikinkite, ar esate tinkamas asmuo, nes kito tinklo paslaugų teikėjas gali paprašyti identifikuotis. Tai aktualu, kai telefono ryšio numeris naudojamas seniai, o sutartį sudaręs asmuo yra  išvykęs, miręs ir pan. Dėl to  gali kilti nesklandumų perkeliant numerį, nes kito tinklo paslaugų teikėjas norės įsitikinti, ar prašantis perkelti numerį asmuo yra sutarties su buvusiu paslaugų teikėju šalis.

Pasirinkti fiksuotojo ryšio paslaugų teikėją galite čia.

Mobilusis telefonas

Paslaugų teikėjai turi teisę naudoti bet kokią radijo ryšio technologiją, kurią naudojant būtų galima teikti visuomenei prieinamas viešojo mobiliojo ryšio paslaugas. Paslaugų teikėjams yra keliamas reikalavimas užtikrinti, kad teritorija, kurioje teikiamos viešojo mobiliojo ryšio paslaugos (t. y. visuomenei prieinamos paslaugos), būtų teikiamos viešuoju mobiliojo tinklu ir aprėptų ne mažiau kaip 98 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos. Toks reikalavimas nėra siejamas su konkrečia technologija.

Mobiliojo ryšio paslaugų kainos svyruoja priklausomai nuo pasirinktos technologijos, įsipareigoto laikotarpio ir kitų sąlygų nuo 0 Eur (mokama tik už faktiškai suteiktas paslaugas) iki 30 Eur (kaina be įsigyjamos įrangos). Naudojantis mobiliojo ryšio paslaugomis, paslaugų gavėjai nėra susieti su vieta ir turi galimybę gauti paslaugas ten, kur yra ryšio veikimo zona.

Mobiliuoju ryšiu galite gauti šias paslaugas:

 • išeinančius ir įeinančius skambučius Lietuvoje ir užsienyje;
 • išeinančias ir įeinančias SMS/MMS žinutes;
 • duomenų perdavimo paslaugas.

Patariame įdėmiai perskaityti paslaugų teikimo sutartį ir įsitikinti, kad Jums yra suteikiama galimybė gauti visas mobiliojo ryšio paslaugas, ypač atkreipkite dėmesį į tarptinklinio ryšio paslaugas, nes jei jos nėra teikiamos, išvykę į užsienį, galite likti be ryšio (detaliau apie tai žr. skyrelyje Paslaugos užsienyje).

Patariame susipažinti su paslaugų teikėjų, su kuriais ketinate ar esate sudarę sutartis, skelbiamais ryšio aprėpties žemėlapiais, ypač jei reikės naudotis paslaugomis atokesnėse vietovėse, kur ryšių tinklas nėra pakankamai išplėtotas.

Jei nusprendėte pakeisti paslaugų teikėją, atsakingai pasirinkite telefono ryšio numerio perkėlimo datą, nes nuo numerio perkėlimo momento paslaugų teikimo sutartis laikoma nutraukta – jei perkelsite numerį nesibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, paslaugų teikėjas gali pareikalauti netesybų.

Taip pat turėkite omenyje, jog jei mobiliuoju ryšiu naudojatės per internetą, duomenų perdavimo ir priėmimo sparta gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų:

 • nuo Jūsų naudojamo galinio įrenginio pajėgumų, t. y. ar įrenginys palaiko tam tikrą technologiją, ar jo parametrai atitinka konkrečiam tinklui sukonfiguruotus parametrus, ar yra pakankamai įrenginio naudojamos operatyviosios atminties;
 • nuo naudojimosi tikslo, pvz., tam tikros interneto svetainės ar programėlės gali riboti pralaidumą;
 • nuo tinklo apkrovimo būklės konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku;
 • nuo vietovės landšafto (kalvotoje vietovėje ar vietoje, kur daug aukštų namų, duomenų perdavimo ir priėmimo sparta gali būti nepastovi ir (ar) lėtesnė);
 • nuo gamtos reiškinių (pūgos metu duomenų perdavimo ir priėmimo sparta gali būti nepastovi);
 • nuo paslaugų gavėjo buvimo vietos (lauke, atviroje vietoje visada yra mažiau klūčių, todėl ryšys paprastai būna geresnis).

Mobiliuoju ryšiu gali būti siunčiamos trumposios žinutės (SMS). Siunčiant trumpąsias žinutes (SMS), gali būti fiksuojamas skirtingas jų kiekis. Trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo paslauga yra tokia paslauga, kuria naudojantis dviem standartais siunčiamas tekstinis pranešimas gavėjo langelyje nurodytu telefono ryšio numeriu:

 • Vienas iš standartų yra  dideliu suderinamumu pasižymintis 7 bitų ASCII. Siunčiant šiuo formatu, SMS tekste telpa 160 ženklų, tačiau galima naudoti tik lotynų abėcėlės simbolius.
 • Kitas SMS siuntimo formatas – jokių kalbinių apribojimų neturintis UTF-16, kuriuo SMS gali būti siunčiamos  lietuvių kalba (taip pat rusų, lenkų ar kita kalba, kurioje naudojami ne tik lotynų abėcėlės simboliai). Siunčiant šiuo formatu dėl specifinių simbolių SMS sutrumpėja iki 70 ženklų.
Interneto prieigos paslaugos

Vis daugiau informacijos ir paslaugų persikelia į kibernetinę erdvę. Tampa įprasta naudoti elektroninį paštą, elektronines paslaugas ir dokumentus, internetu gauti reikalingą informaciją ir duomenis, klausytis muzikos ir pan. Kad visa tai būtų prieinama visuomenei, būtina turėti kanalus, kuriais  informaciją būtų galima persiųsti  ir kurie suteiktų galimybę perduoti signalus tiek iš vieno įrenginio į kitą, tiek iš įrenginio į informacinę sistemą ir atvirkščiai. Būtent šią galimybę ir leidžia interneto prieigos paslaugos.

Lietuvoje paslaugų gavėjams interneto prieigos paslaugos teikiamos naudojant šias technologijas:

 • fiksuotojo ryšio technologijas (vytos poros linijas, belaidžio ryšio linijas, KTV tinklus, šviesolaidinį tinklą) arba
 • mobiliojo ryšio technologijas (GPRS, EDGE, UMTS, UMTS HSDPA, UMTS HSUPA, LTE).

Interneto prieigos paslaugos paslaugų gavėjams gali būti teikiamos ir kitais būdais, pavyzdžiui, skirtosiomis linijomis, elektros perdavimo linijomis, viešuoju palydovinio ryšio tinklu ir kitais būdais, tačiau kiti būdai naudojami rečiau.

Interneto prieigos paslaugų kainos gali svyruoti, priklausomai nuo pasirinktos technologijos, įsipareigoto laikotarpio ir kitų sąlygų, nuo 6 Eur iki 30 Eur.

Vienas reikšmingiausių parametrų, renkantis interneto prieigos paslaugas, yra duomenų perdavimo sparta. Kiekvienas šių paslaugų teikėjas privalo sudaryti galimybę pasitikrinti duomenų perdavimo ir priėmimo spartą.

Atsižvelgdamas į naudojamą technologiją, paslaugų teikėjas turi pateikti šią informaciją:

 • apie duomenų srauto valdymo priemonių poveikį;
 • apie duomenų kiekio apribojimų poveikį duomenų perdavimo spartai ir kitiems paslaugos kokybės parametrams;
 • apie poveikį galutiniam paslaugų gavėjui teikiamoms interneto prieigos paslaugoms, kurį gali daryti kitos paslaugos, kurias užsisako paslaugų gavėjas (pvz., jei naudodamasis interneto prieigos paslaugomis, galutinis paslaugų gavėjas taip pat užsisako televizijos paslaugą):
  • esant fiksuotajai interneto prieigai –
   • apie interneto prieigos paslaugų mažiausią galimą, įprastą, didžiausią ir reklamuojamą duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą;
  • esant mobiliajai interneto prieigai –
   • apie interneto prieigos paslaugų numatomą didžiausią ir reklamuojamą duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą;
 • apie tai, kokį poveikį reikšmingi nukrypimai nuo atitinkamos reklamuojamos duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartos galėtų turėti naudojimuisi galutinių paslaugų gavėjų teisėmis;
 • apie teisių gynimo priemones, kuriomis vartotojas gali naudotis esant nuolatiniams ar reguliariai pasikartojantiems kokybėms sutrikimams;
 • minimalius vartotojo techninės ir programinės įrangos reikalavimus.

Jei naudojatės fiksuotojo interneto prieigos paslaugomis per Wi-Fi tinklą, žinokite, kad:

 • Interneto ryšys per bevielę prieigą gali veikti lėtai ir trūkinėti dėl kaimynystėje esančių Wi-Fi įrenginių, kurių analogišku dažniu skleidžiami radijo signalai sąveikauja tarpusavyje ir tokiu būdu slopina duomenų perdavimą.
 • Jungiantis keliems įrenginiams prie viešojo ryšio tinklo galinio taško (per belaidę prieigą), negalima tikėtis, kad visuose įrenginiuose paslaugos bus teikiamos maksimalia duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta.
 • Jei jungiatės prie interneto per belaidę Wi-Fi prieigą, esant silpnesniam Wi-Fi signalui, išmanusis telefonas gali automatiškai persijungti į duomenų perdavimo paslaugų naudojimo režimą ir prisijungti prie judriojo operatoriaus tinklo, todėl siekdami to išvengti (ypač keliaudami užsienyje), išjunkite duomenų perdavimo paslaugų funkciją.

RRT siūlo naudotis  interneto spartos matavimo sistema https://matuok.lt/. Naudodamiesi šiuo RRT sukurtu įrankiu, galite savarankiškai įvertinti Jums teikiamos interneto prieigos duomenų gavimo ir siuntimo spartą, kaupti ir analizuoti gautus matavimų rezultatus, palyginti juos su vidutiniais kitų Lietuvos interneto paslaugų naudotojų atliktų matavimų rezultatais.

Rinkoje yra apie 100 paslaugų teikėjų, kurie teikia interneto prieigos paslaugas (detaliau žr. skyrelyje Paslaugų teikėjai).

Televizijos paslaugos

Televizijos paslaugos susideda iš dviejų dalių:

 • televizijos programų turinio pasiūlos ir
 • jų perdavimo naudojant ryšio technologijas.

RRT prižiūri televizijos paslaugas, perduodamas elektroninių ryšių tinklais. RRT neprižiūri televizijos turinio. Už televizijos paslaugų turinio priežiūrą atsakinga Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

Pagrindiniai kriterijai, lemiantys vartotojo pasirinkimą naudotis konkretaus televizijos transliacijų teikėjo paslaugomis:

 • televizijos programų prieinamumas vartotojo gyvenamojoje teritorijoje;
 • paslaugų kainos.

Televizijos paslaugos teikiamos keliais būdais:

 • kabelinės televizijos tinklais;
 • skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais;
 • plačiajuosčio ryšio tinklais;
 • IPTV tinkais;
 • palydoviniu ryšiu.

Vartotojas, norėdamas matyti televizijos transliacijas (programas), nesvarbu, kokį pasirinko priėmimo būdą, turi turėti ne tik televizorių, kurio pasirinkimas su įvairiomis funkcijomis yra labai didelis, tačiau įsigyti ir tam tikrą televizijos transliacijoms priimti reikalingą įrangą. Ši įranga gali būti įsigyjama iš karto (kainos, priklausomai nuo technologijos, gali svyruoti nuo 10 Eur iki 350 Eur) ar išsimokėtinai arba galima ją nuomotis, mokant mėnesinį nuomos mokestį, kuris gali svyruoti nuo 0–3 Eur iki 8 Eur.

Televizijos paslaugų kainos gali svyruoti, priklausomai nuo pasirinktos technologijos, įsipareigoto laikotarpio ir televizijos programų paketo, nuo 6 Eur iki 30 Eur.

Vienas iš kriterijų, turinčių įtakos mėnesinio mokesčio svyravimui, priklausomai nuo vartotojo pasirinkto televizijos transliacijų priėmimo būdo, yra siūlomas televizijos programų paketas (televizijos programų skaičius ir jų rodomas turinys) ir suteikiamas papildomas televizijos transliacijų funkcionalumas (pvz., laidų įrašai, laidos sustabdymo ar atsukimo funkcija, filmų nuoma ir kt.). Atitinkamai vartotojui pasirinkus mažesnį televizijos programų skaičių, be papildomo televizijos transliacijų funkcionalumo, mėnesinis mokestis už televizijos transliacijas yra mažesnis arba mėnesinio mokesčio išvis nėra (jei nemokamos televizijos transliacijų paslaugos teikiamos skirtingais būdais).

Sudarydami sutartį dėl televizijos paslaugų teikimo, reikalaukite, kad paslaugų teikėjas pateiktų televizijos programų, kurios sudaro pasirenkamų televizijos programų paketą, sąrašą. Jūs turite teisę susitarti dėl esminių televizijos programų, kurios lemia Jūsų apsisprendimą sudaryti sutartį.

Apie televizijos programų sąrašo pakeitimus paslaugų teikėjas privalo pranešti raštu ar kitu prilygintu būdu prieš 1 mėnesį. Paprastai tokia informacija gali būti pateikiama sąskaitoje ar pranešimuose, siunčiamuose su sąskaitomis.

Ką reikia žinoti apie skaitmeninę antžeminę televiziją?

Lietuvoje šiuo metu galima priimti 12 nemokamų (nekoduotų) televizijos programų. Atskiruose Lietuvos regionuose taip pat yra matomos nemokamos (nekoduotos) vietinės televizijos programos.

RRT primena, jog nemokamoms (nekoduotoms) skaitmeninėms antžeminėms televizijos programoms priimti reikalinga ši įraga:

 • Specialus prie televizoriaus prijungiamas skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) imtuvas (priedėlis) arba televizorius su integruotu imtuvu. Bet kuris TV priedėlis, turintis užrašus DVB-T ir H.264/MPEG-4/AVC, rodys visas Lietuvoje transliuojamas skaitmeninės antžeminės televizijos programas. Priedėlis, pažymėtas HD logotipu, kai kurias televizijos programas leis priimti raiškiuoju formatu.
 • Antena. Norint žiūrėti skaitmeninę TV, reikalinga išorinė virš namo stogo įrengta antena. Kai kuriais atvejais galima naudoti ir kambarinę anteną, tačiau tam turi būti sudarytos geros signalo priėmimo sąlygos.
 • Jungiamieji kabeliai. Kokybiški kabeliai pagerins signalo perdavimą iš antenos į imtuvą. Kabeliai turi būti vientisi, nepažeisti, be deformuojančių perlenkimų, nesusidėvėję (nepakitę dėl senumo).
 • Jei neseniai įsigijote naujos kartos televizorių, tikėtina, jog jis turi integruotą DVB-T imtuvą. Toks televizorius be papildomo priedėlio leis matyti Lietuvoje transliuojamas skaitmeninės antžeminės televizijos programas.
Skambinančiojo asmens buvimo vieta

Viešųjų mobiliojo ryšio tinklų ir (ar) paslaugų teikėjai Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje skambinančiojo asmens buvimo vietą nustato bazinės stoties (CELL ID) tikslumu. Viešųjų mobiliojo ryšio tinklų ir (ar) paslaugų teikėjai žino konkrečios bazinės stoties duomenis: ilgumą, platumą, teritorinės aprėpties spindulį ir kryptį. Nustatant skambinančiojo asmens buvimo vietą Cell-ID metodu (ląstelės), viešųjų mobiliojo ryšio tinklų ir (ar) paslaugų teikėjai iš mobiliojo ryšio tinklo gauna informaciją apie anteną, prie kurios yra prisijungęs abonentas, kuriam suteikiamas identifikacinis numeris Cell-ID. Skambinančiojo buvimo vietos nustatymas gali būti nevienodas. Didelės ląstelės spindulys užmiesčiuose kai kuriais atvejais gali siekti iki 35 km, užmiesčiuose ląstelės yra keleto kilometrų spindulio. Apgyvendintose teritorijose ląstelės dydis paprastai neviršija 1 kilometro, o tankiai apgyvendintose vietose ląstelės dydis svyruoja nuo 100 iki 500 metrų spindulio.

Informacija atnaujinta 2022-11-30