VEIKLOS SRITYS:

Paslaugų kokybė

RRT, siekdama suteikti vartotojams naudingos informacijos apie jiems teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kokybę, atlieka šių paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Matavimai atliekami RRT turima įranga inicijuojant bandomuosius skambučius ar skaitmeninių duomenų perdavimą. Statistiškai įvertinti paslaugų kokybės rodikliai skelbiami metinėse arba ketvirtinėse ataskaitose.

 

Viešojo mobiliojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas 

RRT atlieka viešojo mobiliojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo matavimus Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir  AB „Telia Lietuva“ tinkluose.

Kaip atliekami kokybės matavimai mistuose ir keliuose:

 • Matavimams naudojama įranga sumontuota specializuotame automobilyje.
 • Matavimai atliekami Lietuvos Respublikos teritorijoje: miestuose bei magistraliniuose ir krašto keliuose.
 • Miestuose matavimai atliekami atsižvelgiant į gyventojų skaičių.
 • Matavimai visų operatorių tinkluose atliekami lygiagrečiai tuo pačiu metu, naudojant tą pačią matavimo įrangą.

Viešojo mobiliojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas rasite čia.

Belaidės interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas

RRT atlieka belaidės interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo matavimus Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, AB „Telia Lietuva“ ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro tinkluose.

Kaip atliekami kokybės matavimai miestuose ir keliuose:

 • Matavimams naudojama įranga sumontuota specializuotame automobilyje.
 • Matavimai atliekami automobiliui judant (angl. drive test) miestų gatvėmis, automagistralėmis arba rajoniniais keliais pagal pasirinktus maršrutus.
 • Apie 80 proc. visų matavimų yra atliekami gyvenvietėse, atsižvelgiant į gyventojų skaičių jose.
 • Matavimai 3G ir LTE tinkluose atliekami lygiagrečiai tuo pačiu metu važiuojant pasirinktu maršrutu.

Matavimų rezultatai nuolat atnaujinami ir pateikiami interaktyviame žemėlapyje matavimai.rrt.lt.

Belaidės interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas rasite čia.

Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai, kurie įgalioti teikti universaliąsias paslaugas (šiuo metu AB „Telia Lietuva“), privalo viešai skelbti informaciją apie jų teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti, kad nebūtų viršytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos ribinės paslaugų kokybės rodiklių vertės.

RRT siekdama įvertinti, ar paslaugų teikėjai neviršija jiems nustatytų paslaugų kokybės rodiklių ribinių verčių, nepriklausomai atlieka kokybės rodiklių matavimus paslaugų teikėjų tinkluose ir skelbia paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas.

Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklius, jų skaičiavimo metodikas, priežiūros būdus, kokybės rodiklių viešo skelbimo ir teikimo RRT tvarka nustatyta RRT direktoriaus įsakymu patvirtintose Viešųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, kokybės rodiklių nustatymo ir duomenų teikimo taisyklėse.

Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas rasite čia.

Atvira interneto prieiga ir tinklų neutralumas

ES atviros interneto prieigos politika paslaugų vartotojui užtikrina teisę į prieigą prie viso teisėto turinio internete ir galimybę skleisti savo turinį nepriklausomai nuo pasirinkto interneto prieigos teikėjo naudojamų taikomųjų programų ar būdo, kuriuo informacija yra skleidžiama.

RRT atidžiai stebi ir užtikrina, kad būtų laikomasi atviros interneto prieigos politiką įtvirtinančio Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų, reglamentuojančių  nuolatinių galimybių be diskriminavimo naudotis prieiga prie interneto sudarymą, siekiant kad jos kokybės lygis atitiktų technologinius pasiekimus.

Vykdoma rinkos stebėsena, konsultuojami rinkos dalyviai, atliekami kontroliniai matavimai.

Interneto prieigos teikėjai vartotojui turi suteikti detalią ir aiškią informaciją šiais klausimais:

 • apie susitarimus dėl interneto prieigos paslaugų komercinių ir techninių  sąlygų  bei parametrų  (tokių kaip kaina, duomenų kiekis ar sparta, nurodant, kokį poveikį šie sutartyje išdėstyti susitarimai gali turėti naudojantis interneto turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis);
 • apie teikiamą duomenų perdavimo spartą (interneto prieigos paslaugų mažiausią galimą, įprastą, didžiausią ir reklamuojamą parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą fiksuotojo ryšio tinkluose arba interneto prieigos paslaugų numatomą didžiausią ir reklamuojamą parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą mobiliojo ryšio tinkluose);
 • kokios srauto valdymo priemonės yra naudojamos ir kokį praktinį poveikį jos gali turėti vartotojui naudojantis interneto prieigos paslauga (paslaugų kokybei, galutinių paslaugų gavėjų privatumui ir jų asmens duomenų apsaugai).

Tinklų neutralumo principu deklaruojama, kad visi interneto vartotojai  turi lygias prisijungimo ir ryšio spartos teises. Vadovaujantis šiuo principu, interneto prieigos teikėjams taikomi šie įpareigojimai:

 • draudžiama blokuoti ar sulėtinti vartotojo interneto srautą;
 • privaloma visam srautui taikyti vienodas sąlygas nepriklausomai nuo srauto tipo ar turinio.

Tinklų neutralumo principas įtvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2015/2120. Reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje prižiūri RRT.

Apie šio reglamento nuostatų įgyvendinimą RRT teikia kasmetines ataskaitas Europos Komisijai, dalyvauja BEREC darbo grupių veikloje, dalinasi patirtimi su kitų šalių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2015/2120

 

Informacija atnaujinta 2021-01-04