VEIKLOS SRITYS:

Paslaugų kokybė

RRT, siekdama suteikti vartotojams naudingos informacijos apie jiems teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kokybę, renka tokio pobūdžio informaciją iš elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei skelbia ją savo tinklalapyje, taip pat atlieka šių paslaugų kokybės rodiklių kontrolinius matavimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Matavimai atliekami RRT turima įranga inicijuojant bandomuosius skambučius ar skaitmeninių duomenų perdavimą. Statistiškai įvertinti paslaugų kokybės rodikliai skelbiami ryšio paslaugų kokybės ataskaitose.

 

Viešųjų mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas

RRT atlieka viešųjų mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo matavimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir AB „Telia Lietuva“ tinkluose.

Kaip atliekami paslaugų kokybės matavimai miestuose ir keliuose?

 • Matavimams naudojama įranga, sumontuota specializuotame automobilyje.
 • Matavimai atliekami automobiliui judant miestų gatvėmis, automagistralėmis arba rajoniniais keliais pagal pasirinktus maršrutus.
 • Matavimų skaičius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje parenkamas atsižvelgiant į gyventojų skaičių šiuose miestuose. Šiuose miestuose per ataskaitinius metus matavimai numatytoje teritorijoje atliekami bent du kartus.
 • Matavimai visų operatorių tinkluose atliekami lygiagrečiai tuo pačiu metu, naudojant tą pačią matavimo įrangą.
 • Viešųjų mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas rasite čia.
Mobiliosios interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas

RRT atlieka mobilios interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo matavimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, AB „Telia Lietuva“  tinkluose.

Kaip atliekami paslaugų kokybės matavimai miestuose ir keliuose:

 • Matavimams naudojama nešiojama įranga įmontuojama specializuotame automobilyje.
 • Matavimai atliekami automobiliui judant miestų gatvėmis, automagistralėmis arba rajoniniais keliais pagal pasirinktus maršrutus.
 • Matavimų skaičius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje parenkamas atsižvelgiant į gyventojų skaičių šiuose miestuose. Šiuose miestuose per ataskaitinius metus matavimai numatytoje teritorijoje atliekami bent du kartus.
 • Matavimai visų operatorių tinkluose atliekami lygiagrečiai tuo pačiu metu, naudojant tą pačią matavimo įrangą.
 • Matavimų rezultatai nuolat atnaujinami ir pateikiami interaktyviame žemėlapyje matavimai.rrt.lt.
 • Mobilios interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas rasite čia.

Kaip atliekami paslaugų kokybės matavimai geležinkeliuose:

 • Matavimams naudojama nešiojama įranga įmontuojama į lagaminėlį.
 • Matavimai atliekami keleivinio traukinio vagone važiuojant pasirinktais keleivių pervežimo maršrutais.
 • Matavimai visų operatorių tinkluose atliekami lygiagrečiai tuo pačiu metu, naudojant tą pačią matavimo įrangą.
 • Matavimų rezultatai nuolat atnaujinami ir pateikiami interaktyviame žemėlapyje matavimai.rrt.lt.
 • Mobilios interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitas rasite čia.
Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kokybės parametrų deklaracijos

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT), siekdama kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjai rengtų ir viešintų paslaugų naudotojams skirtą informaciją apie savo paslaugų kokybę, yra parengusi Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kokybės parametrų nustatymo taisykes (toliau – Taisyklės).

Paslaugų teikėjai vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis privalo vertinti paslaugų kokybės parametrus kiekvienais metais nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir iki kiekvienų metų gegužės 1 d. privalo pateikti RRT užpildytas ataskaitas už praėjusius kalendorinius metus ir jas paskelbti savo interneto svetainėse.

Informaciją apie interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų RRT pateiktas paslaugų kokybės parametrų deklaracijas rasite čia.

Atvira interneto prieiga ir tinklų neutralumas

ES atviros interneto prieigos politika paslaugų vartotojui užtikrina teisę į prieigą prie viso teisėto turinio internete ir galimybę skleisti savo turinį nepriklausomai nuo pasirinkto interneto prieigos teikėjo naudojamų taikomųjų programų ar būdo, kuriuo informacija yra skleidžiama.

RRT atidžiai stebi ir užtikrina, kad būtų laikomasi atviros interneto prieigos politiką įtvirtinančio Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų, reglamentuojančių  nuolatinių galimybių be diskriminavimo naudotis prieiga prie interneto sudarymą, siekiant kad jos kokybės lygis atitiktų technologinius pasiekimus.

Vykdoma rinkos stebėsena, konsultuojami rinkos dalyviai, atliekami kontroliniai matavimai.

Interneto prieigos teikėjai vartotojui turi suteikti detalią ir aiškią informaciją šiais klausimais:

 • apie susitarimus dėl interneto prieigos paslaugų komercinių ir techninių  sąlygų  bei parametrų  (tokių kaip kaina, duomenų kiekis ar sparta, nurodant, kokį poveikį šie sutartyje išdėstyti susitarimai gali turėti naudojantis interneto turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis);
 • apie teikiamą duomenų perdavimo spartą (interneto prieigos paslaugų mažiausią galimą, įprastą, didžiausią ir reklamuojamą parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą fiksuotojo ryšio tinkluose arba interneto prieigos paslaugų numatomą didžiausią ir reklamuojamą parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą mobiliojo ryšio tinkluose);
 • kokios srauto valdymo priemonės yra naudojamos ir kokį praktinį poveikį jos gali turėti vartotojui naudojantis interneto prieigos paslauga (paslaugų kokybei, galutinių paslaugų gavėjų privatumui ir jų asmens duomenų apsaugai).

Tinklų neutralumo principu deklaruojama, kad visi interneto vartotojai  turi lygias prisijungimo ir ryšio spartos teises. Vadovaujantis šiuo principu, interneto prieigos teikėjams taikomi šie įpareigojimai:

 • draudžiama blokuoti ar sulėtinti vartotojo interneto srautą;
 • privaloma visam srautui taikyti vienodas sąlygas nepriklausomai nuo srauto tipo ar turinio.

Tinklų neutralumo principas įtvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2015/2120. Reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje prižiūri RRT.

Apie šio reglamento nuostatų įgyvendinimą RRT teikia kasmetines ataskaitas Europos Komisijai, dalyvauja BEREC darbo grupių veikloje, dalinasi patirtimi su kitų šalių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2015/2120

 

Informacija atnaujinta 2023-04-26