VEIKLOS SRITYS:

Atvira interneto prieiga ir tinklų neutralumas

Europos Sąjungos atviros interneto prieigos politika paslaugų vartotojui užtikrina teisę į prieigą prie viso teisėto turinio internete ir galimybę skleisti savo turinį nepriklausomai nuo pasirinkto interneto prieigos teikėjo, naudojamų taikomųjų programų ar būdo, kuriuo skleidžiama informacija.

RRT atidžiai stebi ir užtikrina, kad būtų laikomasi atviros interneto prieigos politiką įtvirtinančio Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų, ir siekia, kad būtų sudarytos galimybes nuolat be diskriminavimo naudotis prieiga prie interneto, kurio kokybės lygis atitiktų technologinius pasiekimus.

Vykdoma rinkos stebėsena, konsultuojami rinkos dalyviai, atliekami kontroliniai matavimai.

Interneto prieigos teikėjai vartotojui turi suteikti detalią ir aiškią informaciją:

  • apie susitarimus dėl interneto prieigos paslaugų komercinių ir techninių sąlygų bei parametrų (tokių kaip kaina, duomenų kiekis ar sparta, nurodydami, kokį poveikį šie sutartyje išdėstyti susitarimai gali turėti naudojimuisi turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis);
  • apie teikiamą duomenų perdavimo spartą (interneto prieigos paslaugų mažiausią galimą, įprastą, didžiausią ir reklamuojamą parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą fiksuotojo ryšio tinkle arba interneto prieigos paslaugų numatomą didžiausią ir reklamuojamą parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą mobiliojo ryšio tinkle);
  • apie srauto valdymo priemones, kurios yra naudojamos, ir praktinį poveikį, kurį jos gali turėti vartotojui, besinaudojančiam interneto prieigos paslauga (paslaugų kokybei, galutinių paslaugų gavėjų privatumui ir jų asmens duomenų apsaugai).

Tinklų neutralumo principu deklaruojama, kad visi interneto vartotojai turi lygias prisijungimo ir ryšio spartos teises. Vadovaujantis šiuo principu, interneto prieigos teikėjams taikomos tam tikros taisyklės:

  • draudžiama blokuoti ar sulėtinti vartotojo interneto srautą;
  • privaloma visam srautui taikyti vienodas sąlygas nepriklausomai nuo srauto tipo ar turinio.

Tinklų neutralumo principas įtvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2015/2120. Reglamento nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje prižiūri RRT.

Apie Reglamento nuostatų įgyvendinimą RRT teikia kasmetines ataskaitas Europos Komisijai, dalyvauja BEREC darbo grupių veikloje, dalinasi patirtimi su kitų šalių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

BEREC Tinklų neutralumo įgyvendinimo gairės

 

Informacija atnaujinta 2022-12-07