VEIKLOS SRITYS:

Universalioji el. ryšių paslauga

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės nustato universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų mastą, teikimo tvarką ir sąlygas, įskaitant kokybės reikalavimus ir kokybės rodiklių ribines vertes, įpareigojimų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams teikti universaliąsias paslaugas nustatymo, keitimo ir panaikinimo tvarką, sąlygas ir atvejus, taip pat įpareigojimą teikėjams užtikrinti savo abonentams galimybę gauti informaciją apie viešojo telefono ryšio paslaugų abonentus tarnybos telefono ryšio numeriu ir teikti informaciją teikėjams, įpareigotiems teikti universaliąsias paslaugas, apie savo abonentus, kuri būtina, kad būtų galima tinkamai teikti universaliąsias paslaugas.

Universaliųjų paslaugų teikimas turi būti užtikrinamas visiems elektroninių ryšių paslaugų gavėjams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

AB „Telia Lietuva“ yra įpareigota teikti šias universaliąsias paslaugas:

  • prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje ir viešojo telefono ryšio paslaugas;
  • viešojo telefono ryšio paslaugas, teikiamas taksofonu ir (arba) kitose viešai prieinamose viešojo telefono ryšio paslaugų teikimo vietose;
  • informacijos apie viešojo telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugas;
  • turi sudaryti galimybę naudotis universaliosiomis paslaugomis neįgaliesiems šių paslaugų gavėjams.

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų ataskaitos:

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų apklausos:

2019 m. apklausos ataskaita
2017 m. apklausos ataskaita

Informacija atnaujinta 2021-06-02