VEIKLOS SRITYS:

Universalioji el. ryšių paslauga

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės nustato universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų  teikimo tvarką ir sąlygas, įpareigojimų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams užtikrinti universaliųjų paslaugų prieinamumą ir teikti universaliąsias paslaugas ir (arba) įpareigojimų teikti įperkamas universaliąsias paslaugas nepasiturintiems gyventojams, kurie turi teisę gauti arba gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, ar socialinių paslaugų gavėjams, kurie gauna socialines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, nustatymo ir (arba) panaikinimo tvarką, sąlygas ir atvejus, pranešimo apie ketinimą perleisti visą prieigos prie viešojo elektroninių ryšių tinklo turtą ar didelę jo dalį nuosavybės teise kitam ūkio subjektui teikimo tvarką ir sąlygas, taip pat informacijos apie universaliąsias paslaugas teikimo tvarką ir sąlygas.

Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti užtikrinamas šių universaliųjų paslaugų teikimas:

 • kalbinio ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje;
 • pakankamos plačiajuostės interneto prieigos paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje.

Pakankamos plačiajuostės interneto prieigos paslaugomis laikytinos interneto prieigos paslaugos, užtikrinančios ne mažesnę nei 10 megabitų per sekundę gaunamojo ir ne mažesnę nei 1 megabito per sekundę siunčiamojo ryšio duomenų perdavimo spartą ir suteikiančios galimybę naudotis bent šiomis paslaugomis:

 • elektroniniu paštu;
 • paieškos sistemomis, kuriomis naudojantis galima ieškoti ir surasti bet kokio pobūdžio informaciją;
 • bazinio mokymo ir švietimo elektroninėmis priemonėmis;
 • elektroniniais laikraščiais arba naujienų portalais;
 • elektroniniu prekių ir (arba) paslaugų pirkimu;
 • darbo paieška ir darbo paieškos priemonėmis;
 • profesinių ryšių tinklų kūrimu;
 • elektronine bankininkyste;
 • e. valdžios paslaugomis;
 • socialiniais tinklais ir pokalbiais tiesioginiu režimu;
 • skambučiais ir standartinės kokybės vaizdo skambučiais.

Universaliųjų el. ryšių paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrimas

RRT ne rečiau kaip kartą per 3 metus atlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti ar universaliosios paslaugos teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei ar universaliosios paslaugos yra įperkamos nepasiturintiems gyventojams ar socialinių paslaugų gavėjams. RRT vertindama universaliųjų el. ryšių paslaugų prieinamumą vadovaujasi el. ryšių veiklos reguliavimo principais, siekia, kad būtų užtikrinti visuomenės interesai ir daroma kuo mažesnė įtaka konkurencijai el. ryšių teikimo sąlygoms kainoms ir pačiai rinkai. Vertinant universaliųjų el. ryšių paslaugų įperkamumą RRT atsižvelgia į valstybės remiamų pajamų dydį, vidutines gyventojų vartojimo išlaidas, gyventojų pajamų dalies skyrimą el. ryšiams bei ar el. ryšių teikėjų siūlomos paslaugos yra įperkamos nepasiturintiems gyventojams ar socialinių paslaugų gavėjams.

Tyrimo metu, vertinamojoje teritorijoje nustačius, kad paslaugos yra prieinamos ir įperkamos, tyrimas baigiamas be papildomo įpareigojimo užtikrinti el. ryšių paslaugų teikėjams universaliųjų el. ryšių paslaugų prieinamumą ir/ar įperkamumą. Jei tyrimo metu, vertinamojoje teritorijoje nustatyta, kad universaliųjų el. ryšių paslaugos yra neprieinamos ir/ar neįperkamos, el. ryšių paslaugų teikėjai gali būti įpareigoti teikti prieinamas ir/ar įperkamas universaliąsias el. ryšių paslaugas.

Kontaktinis asmuo
Marijus Balnys
Tinklų reguliavimo departamento
Vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 2105664
el. p. [email protected]
2022 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo universaliųjų el. ryšių prieinamumo ir įperkamumo tyrimą.

 

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų ataskaitos:

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų apklausos:

Informacija atnaujinta 2022-08-04