VEIKLOS SRITYS:

Rinkų tyrimai

RRT kaip nacionaliniam reguliuotojui svarbu, kad elektroninių ryšių būtų kokybiškos, įperkamos ir prieinamos kuo platesnėje geografinėje teritorijoje. Vienas iš būdų pasiekti šių tikslų yra sąlygų konkurencijai sudarymas bei konkurencijos skatinimas. Siekdama skatinti konkurenciją teikiant elektroninių ryšių paslaugas, RRT atlieka rinkų tyrimus. RRT atliekamų rinkų tyrimų tikslas – įvertinti, ar konkurencija tam tikroje elektroninių ryšių rinkoje yra veiksminga, ir, jei ji nėra veiksminga, neleisti susidaryti galimybėms piktnaudžiauti įtaka konkrečioje rinkoje.

Informacija atnaujinta 2018-04-11