VEIKLOS SRITYS:

Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris 112

Galutinių paslaugų gavėjų galimybės naudotis skubiosios pagalbos tarnybų iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos apraše nustatyta:

Visi viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų su numeriu siejamų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai privalo savo galutiniams paslaugų gavėjams užtikrinti galimybę naudotis skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112:

  • nemokamai ir nenaudojant jokių mokėjimo priemonių, personalinių identifikavimo numerių (PIN), kodų ar kortelių;
  •  kai yra apribotas viešųjų su numeriu siejamų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikimas abonentui;
  • viešojo mobiliojo ryšio tinklo galiniu įrenginiu bet kuriuo toje vietovėje veikiančiu viešuoju mobiliojo ryšio tinklu;
  • kitais atvejais, kai yra techninė galimybė naudotis viešosiomis su numeriu siejamomis asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis;

http://www.112.lt

Informacija atnaujinta 2022-04-11