VEIKLOS SRITYS:

Dažniausiai užduodami klausimai

Ką reikia daryti, norint perkelti savo telefono numerį į naujo paslaugų teikėjo tinklą?

Keisdamas telefono ryšio paslaugų teikėją ir norėdamas išlaikyti savo telefono ryšio numerį, abonentas naujam paslaugų teikėjui turi pateikti prašymą dėl numerio perkėlimo. Dėl prašymo formų reikia kreiptis į tą paslaugų teikėją, į kurio tinklą norima perkelti numerį.

Kokie telefono ryšio numeriai gali būti perkelti?

Keičiant operatorių, į naujo paslaugų teikėjo tinklą gali būti perkeliami visi be išimties fiksuotojo ar judriojo telefono ryšio numeriai.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad teisės aktai nereglamentuoja galimybės perkelti fiksuotojo telefono ryšio numerį į judriojo ryšio tinklą ir atvirkščiai.

Ar numerio perkeliamumas yra mokama paslauga?

Ne, abonentui numerio perkėlimas nieko nekainuoja. Numerio perkeliamumą operatoriai privalo užtikrinti neatlygintinai.

Ar gali operatoriai riboti numerio perkeliamumą?

Ne, operatoriai negali riboti abonentinio numerio perkeliamumo. Numerio perkėlimo paslauga turi būti užtikrinama net jei abonentas yra sudaręs su operatoriumi terminuotą elektroninių ryšių paslaugų sutartį ir nutraukia ją anksčiau įsipareigoto laikotarpio. Tačiau tokiu atveju operatorius turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (pvz., likusią mokesčio už judriojo ryšio įrangą dalį, suteiktas nuolaidas ir pan.) dėl priešlaikinio terminuotos sutarties nutraukimo.

Perkėlus numerį į kitą tinklą, automatiškai nutrūksta abonento turėta sutartis dėl telefono ryšio paslaugų teikimo, net jei ji buvo terminuota.

Per kiek laiko operatorius privalo perkelti telefono ryšio numerį?

Numerio perkėlimo procesas iki perkelto numerio aktyvavimo turi užtrukti ne ilgiau kaip 1 darbo dieną, laikas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, jog prašyme perkelti numerį gali būti numatyta kita numerio perkėlimo data.

Ar galima nustatyti kitokią nei 1 darbo diena numerio perkėlimo datą?

Taip, abonentas prašyme gali nurodyti pageidaujamą abonentinio numerio perkėlimo datą.

Informacija atnaujinta 2018-07-03