VEIKLOS SRITYS:

Signalizacijos taškų kodai

RRT skiria signalizacijos taškų kodus ir vykdo kodų naudojimo priežiūrą. Kodai skiriami ir prižiūrimi vadovaujantis RRT patvirtintomis taisyklėmis.

Tarptinklinių numerių apsikeitimo tarp telekomunikacijų operatorių ir paslaugų teikėjų tvarką ir sąlygas  reglamentuoja Tarptinklinių numerių apsikeitimo tarp viešojo telefono ryšio operatorių ir (arba) paslaugų teikėjų taisyklės.

Tarptinklinis numeris – tai skaičių seka, leidžianti tiksliai identifikuoti skambučio paskirties ir skambučio kilmės tinklą arba telekomunikacijų operatorių ir telekomunikacijų paslaugų teikėją tarptinklinių numerių apsikeitimo taške.

Tarptinklinių numerių apsikeitimo taškas – telekomunikacijų tinklų sujungimo taškas, kurio naudojimo sąlygos ir tvarka nustatoma telekomunikacijų tinklų sujungimo sutartyje.

Paskirtų signalizacijos taškų kodų ir indentifikatorių registras

Paraiškos skirti NSPC, ISPC, MNC ir DNIC kodus forma

Nacionalinis signalizacijos taško kodas (NSPC)

Nacionalinis signalizacijos taško kodas (NSPC) – kodas, identifikuojantis viešojo telefono ryšio tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo viešojo telefono ryšio tinklo stotį nacionaliniu mastu.

Paslaugų teikėjo išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinis numeris (IIN)

Paslaugų teikėjo išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinis numeris (IIN) – telekomunikacijų operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo identifikacinis numeris, identifikuojantis telekomunikacijų paslaugų gavėjo identifikavimo modulių (SIM kortelių) ar kitų kortelių, naudojamų paslaugų valdymo operacijoms, apskaitai tvarkyti ir pan., seriją.

Signalinis valstybės tinklo kodas (SANC)

Signalinis valstybės tinklo kodas (SANC) – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) skiriamas kodas valstybei identifikuoti, kurioje veikia viešojo telefono ryšio tinklo operatorius ir (arba) paslaugų teikėjas, kurio viešojo telefono ryšio tinklo stotis identifikuojama ISPC.

Tarptautinis signalizacijos taško kodas (ISPC)

Tarptautinis signalizacijos taško kodas – kodas, identifikuojantis viešojo telefono ryšio tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo viešojo telefono ryšio tinklo stotį tarptautiniu mastu.

Viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodas (DNIC)

Viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodas (DNIC) – kodas, identifikuojantis viešojo duomenų perdavimo tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo tinklą.

Viešojo duomenų perdavimo tinklo valstybės kodas (DCC)

Viešojo duomenų perdavimo tinklo valstybės kodas (DCC) – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) skiriamas kodas valstybei identifikuoti, kurioje veikia viešojo duomenų perdavimo tinklo operatorius ir (arba) paslaugų teikėjas.

Viešojo mobiliojo telefono ryšio tinklo kodas (MNC)

Viešojo mobiliojo telefono ryšio tinklo kodas (MNC) – kodas, identifikuojantis viešojo mobiliojo telefono ryšio operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo tinklą.

Viešojo mobiliojo telefono ryšio tinklo valstybės kodas (MCC)

Viešojo mobiliojo telefono ryšio tinklo valstybės kodas  – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) skiriamas kodas valstybei identifikuoti, kurioje veikia viešojo mobiliojo telefono ryšio tinklo operatorius ir (arba) paslaugų teikėjas.

Originalus tinklo identifikavimo kodas (ONI)

Originalus tinklo identifikavimo kodas (ONI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas unikalus kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia atitinkamas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas.

Tinklo identifikavimo kodas (NI)

Tinklo identifikavimo kodas (NI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas kodas, identifikuojantis atitinkamo skaitmeninės antžeminės televizijos siuntėjo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus.

Paslaugos identifikavimo kodas (SI)

Paslaugos identifikavimo kodas (SI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas 16 bitų ilgio kodas, identifikuojantis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu teikiamą atitinkamą paslaugą.

Informacija atnaujinta 2020-02-05