VEIKLOS SRITYS:

Bendroji informacija

Skundų ir ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimas RRT

Jei manote, kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, į sąskaitas įtraukė mokesčius, dėl kurių nebuvo susitarta, netinkamai ar nekokybiškai Jums suteikė paslaugą, Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (RRT), kuri nagrinėja prašymus (skundus) ir sprendžia ginčus ne teismo tvarka.

Prašymas (skundas) ar ginčas?

Rinktis skundą ar ginčą, galite tik įsivertinę savo lūkesčius ir žinodami, kokių veiksmų RRT gali imtis Jums rūpimoje situacijoje.

Išnagrinėjusi prašymą (skundą), RRT:Išnagrinėjusi ginčą, RRT:
  • paaiškins situaciją,
  • suteiks informaciją,
  • įvertins paslaugų teikėjo veiksmus,
  • imsis priemonių, užtikrinančių teisės aktų laikymąsi.
  • priims privalomą sprendimą dėl konkrečių materialinių reikalavimų (sumažinti sąskaitą, netaikyti netesybų ar sumažinti netesybas, atlyginti žalą, nutraukti sutartį, kt.).
Prašymas pateikiamas raštu laisva forma arba užpildžius formą (pasirinktinai).

Atsakymas pateikiamas per 20 darbo dienų.

RRT atsakymas nėra privalomas sprendimas.

Vartotojas RRT teikia aiškų ir konkretų reikalavimą, kokį pateikė paslaugų teikėjui.

Prašymas nagrinėti ginčą teikiamas raštu užpildžius nustatytą formą.

RRT sprendimas priimamas per 90 dienų.

Įsigaliojęs RRT priimtas sprendimas tampa vykdomuoju dokumentu.

Svarbu. RRT nagrinėja prašymus (skundus) ir išankstine ne teismo tvarka sprendžia ginčus, susijusius tik su elektroninių ryšių paslaugų teikimu (pvz., dėl paslaugų kokybės, užmokesčių už paslaugas).

RRT nenagrinėja skundų ir nesprendžia ginčų dėl:

  • daiktų įsigijimo  ir jų kokybės (pvz., mobiliojo ryšio aparato),
  • pramoginio turinio paslaugų (žaidimų, loterijų ir kt.) apmokestinimo,
  • skolų administravimo įmonių veiksmų ir apskaičiuotų mokesčių.

VISADA galite konsultuotis su RRT nemokamu konsultacijų telefonu 8 800 20030 ir elektroniniu paštu [email protected]

 

Informacija atnaujinta 2022-11-30