VEIKLOS SRITYS:

Kaip pateikti skundą

Paslaugos turi būti teikiamos laikantis sąlygų, dėl kurių susitarėte, vis dėlto Jums gali kilti klausimų dėl paslaugų teikėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.

  • REKOMENDUOJAME. Jeigu Jūs esate nepatenkintas teikiamų paslaugų kokybe, abejojate, ar paslaugos teikiamos pagal sutarties sąlygas, pirmiausiai turite kreiptis į elektroninių ryšių paslaugų teikėją, su kuriuo esate pasirašęs paslaugų teikimo sutartį. Prašyme Jūs turite labai aiškiai išdėstyti esminius prašymo dalykus, išaiškinti, ko konkrečiai pageidaujate.
  • PATARIAME. Prieš kreipdamiesi į paslaugų teikėją, perskaitykite paslaugų teikimo sutartį, ypač įdėmiai skaitykite sutarties sąlygas.

RRT priima ir nagrinėja vartotojų prašymus (skundus). Pateikite prašymą, jei Jums reikia, kad RRT imtųsi šių veiksmų:

  • padėtų išsiaiškinti situaciją;
  • įvertintų Jūsų atžvilgiu galimai įvykdytą teisių ar teisėtų interesų pažeidimą ar elektroninių ryšių paslaugų teikėjo neveikimą;
  • suteiktų informaciją apie paslaugų gavėjų teises ar kitais klausimais;
  • įvertintų, ar paslaugų teikėjas nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;
  • imtųsi priemonių užtikrinti teisės aktų laikymąsi.

RRT veiksmai:

  • RRT, gavusi Jūsų pasirašytą prašymą (skundą), per 20 darbo dienų pateiks oficialią poziciją Jūsų klausimu.
  • RRT pozicija nėra privalomas sprendimas.
  • Jei reikalingas privalomas sprendimas, kreipkitės į RRT dėl ginčo nagrinėjimo. Informaciją, kaip pateikti prašymą dėl ginčo, rasite čia.

Pasirašytą prašymą (skundą) į RRT galima pateikti šiais būdais:

Elektroniniu būdu:

Paštu RRT adresu:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Mortos g. 14
LT-03219 Vilnius

INFORMACIJA ELEKTRONINIU PAŠTU. Jei kreipsitės elektroniniu paštu [email protected] (pateikdami paklausimą, nepasirašytą elektroniniu parašu, arba nepateiksite skenuoto varianto, kuriame matyti Jūsų parašas), atsakymą gausite taip pat elektroniniu laišku. Informuojame, kad atsakymas į Jūsų paklausimą elektroniniu paštu, nėra oficialus RRT atsakymas. Pasiteiravimo formą galite užpildyti svetainės skiltyje KONSULTACIJOS.

INFORMACIJA TELEFONU. RRT nemokamas pasitikėjimo ir pagalbos numeris 8 800 20030.

2022 m. I-III ketv. skundų duomenys

2021 m. skundų duomenys

2020 m. skundų statistika

2017-2019 m. skundų statistika

Informacija atnaujinta 2022-11-30