VEIKLOS SRITYS:

TV paslaugos

Vartotojo prašymo dataGinčo šalysGinčo dalykasRRT direktoriaus įsakymas
 2016 m.   sausio 6 d.I. P. ir UAB „Cgates“Dėl netesybų 2016-02-08 įsakymas Nr. 1V-142
 2015 m. gruodžio 22 d. V. T. ir UAB „Balticum TV“Dėl sutarties nutraukimo nuo vartotojo pageidaujamos datos ir nepagrįstai paskaičiuotų mokesčių anuliavimo 2016-02-29 įsakymas Nr. 1V-238 (Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-08-11 d. sprendimu įsakymas paliktas galioti)
 2016 m. vasario 2 d. N. V. ir UAB „Cgates“ Dėl sutarties nutraukimo be netesybų 2016-03-08 įsakymas Nr. 1V-287
2016 m. vasario 22 d.D. S. ir UAB „Balticum TV“Dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo ir netesybų2016-03-30 įsakymas Nr. 1V-377
2016 m. vasario 14 d.R. B. ir UAB „Kava“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir mokesčių pagrįstumo2016-05-03 įsakymas Nr. 1V-509
 2016 m. vasario 23 d. K. M. ir „Kli LT“, UABDėl paslaugų atnaujinimo ir žalos atlyginimo 2016-05-04 įsakymas Nr. 1V-516
2016 m.

kovo 21 d.

M. M. ir Teo LT, ABDėl paslaugų kokybės ir žalos atlyginimo2016-06-20 įsakymas Nr. 1V-684
2016 m. gegužės 16 d.V. Z. ir

UAB „Cgates“

Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2016-06-21 įsakymas Nr. 1V-701
2016 m. gegužės 17 d.V.S. ir „Kli LT“, UABDėl netesybų anuliavimo (nesupažindinimas su televizijos kanalais) ir neturtinės žalos atlyginimo2016-05-17 įsakymas Nr. 1V-561
2016 m. gegužės 10 d.G. Š. ir „Viasat“, ASDėl sutarties nutraukimo be netesybų ir įrangos sumontavimo2016-07-19 d. įsakymas Nr. 1V-793
2016 m. liepos 15 d.V. R. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas2016-08-18 įsakymas Nr. 1V-876
2016 m. spalio 13 d.A. N. ir UAB „Init“Dėl netesybų nutraukus paslaugų teikimo sutartį2016-12-02 įsakymas Nr. 1V-1290
2016 m. gegužės 31 d.T. N. ir UAB „Init“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas2016-07-18 įsakymas Nr. 1V-787
2016 m. balandžio 14 d.A. D. ir UAB „Kava“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas2016-07-05 įsakymas Nr. 1V-740 
2017 m. sausio 16 d.G. Ž. ir UAB „Init“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2017-02-24 įsakymas Nr. 1V-198 
2017 m. sausio 30 d.A. Ž. ir UAB „Init“Dėl sutarties nutraukimo sąlygų, galinės įrangos grąžinimo tvarkos, žalos atlyginimo2017-04-04 įsakymas Nr. 1V-375
2017 m. birželio 5 d.D. M. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“Dėl 132,95 Eur sumos nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio (nekokybiškos paslaugos)2017-07-21 įsakymas Nr. 1V-711
2017 m. balandžio 29 d.S. K. ir „Viasat“, ASDėl sutarties vykdymo (sumokėtų sumų grąžinimo)2017-08-08 įsakymas Nr. 1V-774
2017 m. birželio 19 d.M. B. ir UAB „Balticum tv“Dėl sutarties nutraukimo ir netesybų2017-08-18 d. įsakymas Nr. 1V-801
2017 m. liepos 17 d.L. K. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties vykdymo2017-10-03 įsakymas Nr. 1V-1006
2017 m. rugpjūčio 2 d.A. V. ir UAB „Balticum TV“Dėl užmokesčių už paslaugas, sutarties sąlygų keitimo2017-10-30 įsakymas Nr. 1V-1104
2017 m. liepos 11 d.Z. K. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties vykdymo ir nutraukimo2017-11-08 d. įsakymas Nr. 1V-1122
2017 m. rugsėjo 4 d.A. Š. ir Viasat, ASDėl paslaugų apribojimo ir sutarties nutraukimo2017-12-12 įsakymas Nr. 1V-1236
2017 m. spalio 10 d.I. Š. ir UAB „Cgates“Dėl skolos nutraukus sutartį2017-12-28 įsakymas Nr. 1V-1297
2017 m. gruodžio 18 d.M. N. ir AS „TV Play Baltics“Dėl sutarties nutraukimo datos ir sumokėtų sumų grąžinimo2018-03-08 d. įsakymas Nr. 1V-205
2017 m. lapkričio 10 d.B. P. ir „Kli LT“, UABDėl netesybų (televizijos paslaugų kokybė)2018-03-15 d. įsakymas Nr. 1V-252

(sumažintos netesybos)

2018 m. kovo 1 d.A. J. ir UAB „Cgates“Dėl sumokėtų netesybų mažinimo2018-04-03 įsakymas

Nr. 1V-327

2018 m. gegužės
14 d.
J. B. ir UAB „Cgates“Dėl mokesčio už negrąžintą įrangą po sutarties nutraukimo2018-07-10 įsakymas
Nr. 1V-648
 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-07-30