VEIKLOS SRITYS:

Ukrainai pristatyti ryšių reguliuotojo nepriklausomumo aspektai

2020 rugsėjo 24 d.

2020 m. rugsėjo 22-23 d. Lietuvos ir Latvijos ekspertai vedė seminarus Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos atstovams esminių ryšių reguliuotojo nepriklausomumo aspektų klausimais. Šie nuotoliniu būdu vykę seminarai organizuoti vykdant Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“.

„Reguliuotojo nepriklausomumas svarbus ne tik ryšių sektoriui, bet ir visai šalies ekonomikai, todėl tokiai institucijai labai svarbu turėti tinkamai parengtą įstatyminę bazę ir jos pagrindu sukurtus reguliavimo svertus“, – seminarų dalyviams sakė RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis. Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisijos vadovas Rolands Irklis taip pat atkreipė dėmesį, kad Latvija ir Lietuva vertinamos kaip vienos iš aukščiausią nepriklausomumo lygį turinčių Europos Sąjungos šalių. Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos (ITU) paskelbtoje „ICT Regulatory Tracker 2019” ataskaitoje Lietuva įvertinta kaip viena iš geriausiai reguliavimo kriterijus informacinių ryšių technologijų srityje atitinkančių šalių ir užėmė trečiąją vietą pasaulyje.

Pagrindinės seminarų temos orientuotos į reguliuotojo nepriklausomumo svarbą, sprendimų galią ir įtaką elektroninių ryšių rinkos žaidėjams, bendradarbiavimą su vartotojų teises ginančiomis, konkurencijos priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Ukrainos kolegoms pateikti ir praktiniai pavyzdžiai, kuomet reguliuotojams Europos Komisija nustatė pažeidimus, susijusius su nepriklausomumo trūkumais. Perduodant gerąją praktiką pasidalinta ir praktinėmis rekomendacijomis, padėsiančioms ukrainiečiams vystyti nepriklausomo ir  Europos Sąjungos kriterijus atitinkančio reguliuotojo statusą.

Apie projektą:

RRT kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. „Latvian Public Utilites Commission“) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Projekto vertė: 1,3 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto numeris: UA 18 ENI TE 01 19.

Informacija atnaujinta 2020-09-25