VEIKLOS SRITYS:

Ukrainos el ryšių rinkos dalyviams pristatyta ES patirtis vartotojų apsaugos srityje

2021 gegužės 13 d.

Tęsiant bendradarbiavimą su Ukrainos kolegomis, RRT ir Latvijos ekspertai dalinosi patirtimi paslaugų vartotojų apsaugos ir elektroninių ryšių kokybės (QoS) stebėsenos sistemos klausimais. 2021 m. gegužės 12 d. vykęs seminaras buvo skirtas Ukrainos Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos, kitų valstybės institucijų, elektroninių ryšių paslaugų teikėjų atstovams.

Seminaro metu pristatyta:

  • Reguliuotojo nepriklausomumo svarba ir nauda rinkos dalyviams, reguliuotojo finansavimo aspektai.
  • Europos Sąjungos teisės aktai, užtikrinantys vartotojų apsaugą.
  • Vartotojų teisių ir teisėtų interesų reglamentavimas.
  • Skaitmeninio turinio paslaugų, kurios teikiamos naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, apžvalga.
  • Ekonominių sankcijų skyrimo procesas ir sankcijų apskaičiavimo metodikos. Pasiūlyta baudų, numatytų Ukrainos Elektroninių ryšių įstatyme, skaičiavimo metodika.
  • Ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimo ypatumai ir reikalavimai teikiamiems dokumentams bei procedūriniai aspektai.

 

Seminaras organizuotas vykdant Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“.

 

Apie projektą:

RRT kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. „Latvian Public Utilites Commission“) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Projekto vertė: 1,3 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto numeris: UA 18 ENI TE 01 19.

 

Informacija atnaujinta 2021-05-19