VEIKLOS SRITYS:

Vartotojų teisės ir pareigos

Vartotojų teisės pašto srityje

RRT, užtikrindama vartotojų teisių apsaugą, atlieka šias funkcijas:

 • vykdo nuolatinę stebėseną, savo iniciatyva teikia rekomendacijas paslaugų teikėjams;
 • nagrinėja skundus, prašymus, paklausimus pašto paslaugų teikimo klausimais;
 • ne teismo tvarka nagrinėja prašymus nagrinėti ginčą.

Siekiant apsaugoti pašto paslaugos vartotojus, pagrindinės jų teisės ir pareigos įtvirtintos Pašto įstatyme ir Pašto paslaugos teikimo taisyklėse. Vartotojų teisės ir pareigos taip pat yra nustatytos Civiliniame kodekse ir Vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

Vartotojų teisės pašto srityje

 • teisė į informaciją;
 • teisė pasirinkti paslaugų teikėją;
 • teisė į tinkamos kokybės paslaugas;
 • teisė į susirašinėjimo slaptumą.
Vartotojų pareigos pašto srityje

 • pareiga susipažinti su sutartiniais dokumentais ar pašto paslaugos teikimo taisyklėmis;
 • pareiga atsiskaityti už paslaugas;
 • pareiga bendradarbiauti su paslaugų teikėju;
 • pareiga, susijusi su siuntų įpakavimu.
 
Kaip pasirinkti pašto paslaugos teikėją?

Pašto paslaugos teikėjas privalo pranešti RRT apie ketinimą verstis pašto veikla. Į pašto paslaugos teikėjų sąrašą įtraukiami visi asmenys, kurie yra pranešę apie pašto paslaugos teikimo pradžią, nors ir ne visi, RRT duomenimis, tokią paslaugą faktiškai teikia.

Išnagrinėkite, kokie yra pašto paslaugos pasiūlymai rinkoje:

 • Skirtingi pašto paslaugos teikėjai turi skirtingą rinkodarą, aptarnauja skirtingas teritorijas, todėl pravartu išsiaiškinti, kur gali pristatyti pašto siuntas konkretus pašto paslaugos teikėjas.Pašto paslaugos teikėjas gali siūlyti ir kitokias, panašias į pašto, tačiau pašto paslaugomis nelaikomas paslaugas, kurios gali nepatekti į pašto paslaugų reguliavimo sritį ir tokiu būdu nepriklausyti RRT kompetencijai.
 • Pašto paslaugos teikėjai informaciją apie savo teikiamas paslaugas turi skelbti viešai šiais būdais:
  • klientų aptarnavimo skyriuose;
  • savo interneto svetainėse;
  • užsakymų platformose, jei per jas galima užsakyti pašto paslaugas.

Išsiaiškinkite, kokie yra pašto siuntų pristatymo terminai, ar pristatymo terminai yra orientaciniai ar įpareigojantys:

 • Paprastai nurodomas pristatymo termino intervalas. Tai reiškia, kad pašto siunta numatoma pristatyti ne konkrečią dieną, o ne vėliau kaip per tam tikrą dienų skaičių.
 • Įteikimas gavėjui gali užtrukti dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo pašto paslaugos teikėjo (pvz., muitinės procedūrų, netikslaus adreso, gavėjo veiksmų (delsia atsiimti, yra išvykęs ir pan.).

Išnagrinėkite kainas:

 • Rinkitės pašto paslaugą ne pagal pigiausią pasiūlytą rinkoje variantą.
 • Atsižvelkite į tai, kad nuo kainos priklauso pristatymo greitis.
 • Galimybė susitarti dėl atsiėmimo vietos paprastai yra siūloma už didesnę paslaugos kainą.
 • Atsakomybės sąlygos priklauso nuo kainos (dažnai teikiant pigesnę paslaugą nenumatoma pašto paslaugos teikėjo atsakomybė arba numatoma labai ribota pašto paslaugos teikėjo atsakomybė).
Pašto siuntos siuntėjas ir gavėjas

Siuntėjas:

 • turi teisę žinoti, kaip turi būti supakuota pašto siunta (pašto paslaugos teikėjas  privalo skelbti pašto siuntų pakavimo reikalavimus);
 • privalo tinkamai supakuoti pašto siuntą, nes netinkamai supakuota pašto siunta gali būti sugadinta arba sugadinti kitas kartu siunčiamas pašto siuntas;
 • prieš siųsdamas pašto siuntas, turi išsiaiškinti, kokius daiktus draudžia siųsti pašto paslaugos teikėjas (draudžiamų daiktų sąrašą galima rasti kiekvieno paslaugos teikėjo interneto svetainėje);
 • turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo į pašto paslaugos teikėją. Gavėjas turi teisę į žalos atlyginimą tik tokiu atveju, jei siuntėjas patvirtina, kad žalos atlyginimo atsisako. Pretenziją privaloma pateikti per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.

Gavėjas:

 • turi teisę teikti pastabas dėl pašto siuntos jos įteikimo metu (gavėjui pasirašius, jog pašto siuntą gavo, žala neatlyginama);
 • svarbu žinoti, kad asmuo, įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, yra gavėjas pagal Pašto įstatymą, o dėl žalos atlyginimo į pašto paslaugos teikėją turi teisę kreiptis siuntėjas. Gavėjas turi teisę į žalos atlyginimą tik tokiu atveju, jei siuntėjas patvirtina, kad žalos atlyginimo atsisako;
 • turi pareigą įsirengti gaunamųjų laiškų dėžutę.

Informacija atnaujinta 2023-07-04