VEIKLOS SRITYS:

Veiksminga konkurencija Lietuvos sektoriuose – mūsų siekiamybė

2022 spalio 14 d.

Šiandien, 2022 m. spalio 14 d., trijų Lietuvos institucijų ekspertai susitiko pasidalinti gerąja praktika veiksmingos konkurencijos užtikrinimo srityje.

Konkurencijos tarybos atstovai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojams pristatė taikomą rinkos apibrėžimo metodiką ir praktinius atliktų rinkų tyrimų, kuriuos įvertino Europos Komisija, pavyzdžius. Susitikimo metu buvo aptarti atliktų rinkų tyrimų dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ypatumai, konkurenciją ribojančių susitarimų ir įmonių susijungimų klausimai.

„Ekspertinė tarpinstitucinė pagalba, glaudus ir nuolatinis tarpinstitucinis bendradarbiavimas priimant rinkoms aktualius sprendimus rinkų tyrimų ir pažeidimų išaiškinimo klausimais,  yra itin svarbus ir reikalingas“  ̶  sako RRT Tarybos narys Giedrius Pūras.

Informacija atnaujinta 2022-10-14