VEIKLOS SRITYS:

Viešai pristatyta Lietuvos situacijos eSIM panaudojimo srityje analizė

2021 liepos 8 d.

2021 m. liepos 7 d. įvyko viešas Lietuvos situacijos eSIM panaudojimo srityje analizės pristatymas, kuriame UAB „Ernst & Young Baltic” kartu su Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) viešojo ir privataus sektoriaus atstovams pristatė Lietuvos situacijos, visų suinteresuotų šalių – e. ryšių paslaugų teikėjų, verslo subjektų, planuojančių diegti eSIM pagrįstus IoT sprendimus, ir galutinių vartotojų – pasirengimo, barjerų, poreikių ir perspektyvų įvertinimą.

Atliktos užsienio šalių ir Lietuvos situacijos analizės pagrindu bus parengtas eSIM naudojimo Lietuvoje skatinimo modelis, aprašant ir jo įgyvendinimo priemones – technines, kibernetinio ir informacinio saugumo, teisines ir organizacines, kurias turėtų įgyvendinti atsakingos valstybės institucijos, e. ryšių paslaugų teikėjai bei ūkio subjektai, suinteresuoti šių paslaugų naudojimu.

Lietuvoje mobiliojo ryšio paslaugos įprastai vis dar teikiamos naudojant tradicines, į ryšio įrenginius dedamas fizines SIM korteles. Naudojant tokį technologinį sprendimą, norint pradėti naudotis paslaugomis, būtina tiesiogiai susisiekti su e. ryšių paslaugų teikėju ir fiziškai iš jo gauti SIM kortelę, o norint pakeisti e. ryšių paslaugų teikėją, kad ir išlaikant esamą telefono ryšio numerį – būtina pakeisti turimą SIM kortelę į naujo paslaugų teikėjo išduotą SIM kortelę. Kai mobiliojo ryšio paslaugos naudojamos asmeniniams poreikiams, abonentas, norintis pakeisti operatorių, turi kreiptis į naują operatorių dėl naujos SIM kortelės išdavimo, ją įdėti į naudojamą ryšio įrenginį, tam tikrais atvejais ryšio įrenginį perkrauti ar perkonfigūruoti. eSIM sprendimas sudaro galimybes pakeisti e. ryšių paslaugų teikėją nuotoliniu, belaidžiu būdu (angl. over-the-air provisioning). Lietuvoje jau atsiranda sprendimų, kuriais siūloma naudotis e. ryšių paslaugomis, jas diegiant įrenginiuose integruotuose moduliuose, tačiau nesant aiškių eSIM technologija pagrįstų paslaugų teikimo kriterijų ir praktikos, eSIM sprendimas Lietuvoje vis dar pilnavertiškai nefunkcionuoja.

Studijos „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ parengimas numatytas Ateities ekonomikos DNR plane ir pavestas RRT, kaip e. ryšių sektoriaus reguliuotojui, kurio vienas iš uždavinių – skatinti efektyvias ilgalaikes investicijas ir naujovių diegimą elektroninių ryšių srityje. Studiją numatoma parengti iki 2021 m. gruodžio mėn. Studiją rengia UAB „Ernst & Young Baltic” kartu su RRT vadovaujama kompetentinga Lietuvos ir užsienio ekspertų komanda.

Su Lietuvos situacijos eSIM panaudojimo srityje analizės pristatymo medžiaga galima susipažinti čia.

Informacija atnaujinta 2021-07-08