VEIKLOS SRITYS:

Viešai pristatytas eSIM naudojimo skatinimo Lietuvoje studijos trečiasis etapas

2021 lapkričio 18 d.

2021 m. lapkričio 18 d. įvyko studijos „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ trečiojo etapo „eSIM naudojimo skatinimo modelio parengimas“ viešasis pristatymas. Jo metu viešojo ir privataus sektoriaus atstovams pristatyta optimaliausia eSIM naudojimo skatinimo modelio įgyvendinimo alternatyva ir parengtos šio modelio įgyvendinimo priemonės:

  • rekomendacijos taikyti eSIM technologijos veikimo standartus ir naudojimo principus Iot ir vartotojų segmentuose;
  • kibernetinio ir informacijos saugumo priemonės vartotojų segmente;
  • organizacinės eSIM įgyvendinimo priemonės vartotojų ir Iot segmentuose.

Lietuvoje mobiliojo ryšio paslaugos įprastai vis dar teikiamos naudojant tradicines, į ryšio įrenginius dedamas fizines SIM korteles. Naudojant tokį technologinį sprendimą, norint pradėti naudotis paslaugomis, būtina tiesiogiai susisiekti su e. ryšių paslaugų teikėju ir fiziškai iš jo gauti SIM kortelę, o norint pakeisti e. ryšių paslaugų teikėją, kad ir išlaikant esamą telefono ryšio numerį – būtina pakeisti turimą SIM kortelę į naujo paslaugų teikėjo išduotą SIM kortelę. Kai mobiliojo ryšio paslaugos naudojamos asmeniniams poreikiams, abonentas, norintis pakeisti operatorių, turi kreiptis į naują operatorių dėl naujos SIM kortelės išdavimo, ją įdėti į naudojamą ryšio įrenginį, tam tikrais atvejais ryšio įrenginį perkrauti ar perkonfigūruoti. eSIM sprendimas sudaro galimybes pakeisti e. ryšių paslaugų teikėją nuotoliniu, belaidžiu būdu (angl. over-the-air provisioning). Lietuvoje jau atsiranda sprendimų, kuriais siūloma naudotis e. ryšių paslaugomis, jas diegiant įrenginiuose integruotuose moduliuose, tačiau nesant aiškių eSIM technologija pagrįstų paslaugų teikimo kriterijų ir praktikos, eSIM sprendimas Lietuvoje vis dar pilnavertiškai nefunkcionuoja.

Studiją Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ RRT užsakymu vykdo UAB „Ernst & Young Baltic. Studijos tikslas – parengti eSIM naudojimo skatinimo Lietuvoje modelį, paremtą detalia tarptautinės praktikos ir esamos situacijos Lietuvoje analize.

Informacija atnaujinta 2021-11-18