VEIKLOS SRITYS:

Vilniuje apsvarstyti tarptautiniai jūros judriosios tarnybos ir skrydžių saugumo klausimai

2019 liepos 5 d.

2019 m. liepos 2-4 dienomis Vilniuje vyko Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos CEPT (angl. European Conference of Postal and Telecommunications) pasiruošimo Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-19 grupės CPG pogrupio PTC posėdis. Ši grupė atsakinga už bendrų CEPT šalių pasiūlymų projektų, susijusių su radijo spektro panaudojimu oreivystės ir jūros judriosiose tarnybose, rengimu.

Tai buvo paskutinis šio pogrupio pasiruošimo  WRC-19 posėdis, kurio metu pabaigti rengti dokumentų projektai konferencijos darbotvarkėje numatytais jūros judriosios tarnybos klausimais dėl GMDSS (angl. Global Maritime Distres and Safety System) modernizavimo, naujų autonominių jūrinio radijo ryšio įrenginių diegimo, duomenų perdavimo sistemų plėtros, skrydžių saugumą užtikrinančios  sistemos GADSS (angl. Global Aeronautical Distress and Safety System) koncepcijos. Galutinius sprendimus dėl parengtų dokumentų projektų CEPT šalys priims rugpjūtį Ankaroje vyksiančiame CPG grupės pasiruošimo konferencijai posėdyje ir teiks juos Pasaulinei radijo ryšio konferencijai WRC-19, kuri vyks šių metų spalio 28 – lapkričio 22 dienomis Egipte.

Informacija atnaujinta 2019-07-10