VEIKLOS SRITYS:

Vilniuje Baltijos šalių elektroninių ryšių reguliuotojų ir karinių institucijų atstovai sprendė radijo dažnių naudojimo klausimus

2019 vasario 8 d.

2019 m. vasario 5 d. Vilniuje vyko Baltijos šalių elektroninių ryšių reguliuotojų ir karinių institucijų ekspertų susitikimas. Posėdžiavę civilinių ir karinių elektroninių ryšių struktūrų atstovai aptarė radijo spektro naudojimo praktinius aspektus ir kitus svarbius Baltijos šalių regiono mastu klausimus.

Susitikimo tikslas – užtikrinti tinkamą civilinių ir karinių ryšių reguliavimo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą siekiant nuoseklaus radijo spektro valdymo Baltijos šalyse. Suinteresuotoms civilinėms ir karinėms institucijoms bendrai nagrinėjant Europos telekomunikacijų ir pašto administracijų konferencijos (CEPT) sprendimus, Europos Sąjungos direktyvų praktinio diegimo klausimus ir radijo ryšių technologijų raidos tendencijas, rengiamas ir skleidžiamas geriausios reguliavimo praktikos pavyzdys, formuojamas harmoningas bendras požiūris, metodikos ar gairės radijo spektro valdymo sistemos įgyvendinimo srityje. Susitikime diskutuota dėl NATO bendro civilinio-karinio susitarimo dėl radijo dažnių (NJFA) naudojimo įgyvendinimo, CEPT sprendimų, rekomendacijų ir ES Komisijos sprendimų praktinio įgyvendinimo 870-876 MHz, 1452-1525 MHz, 3400-3800 MHz ir 26 GHz dažnių juostose. Taip pat dalintasi praktine patirtimi sprendžiant GSM radijo trukdžių problemas 900 MHz dažnių juostoje, aptartos gairės dėl karinėms reikmėms ypač aktualių 30-87 MHz, 225-400 MHz, 1.8 GHz dažnių juostų suderinto naudojimo Baltijos regione, siekiant užtikrinti skirtingų NATO aljanso šalių karinių vienetų judėjimą kiekvienos šalies viduje ir ypač tenkinant karinio tranzito poreikius.

Informacija atnaujinta 2019-02-08