VEIKLOS SRITYS:

Vilniuje Rytų partnerystės šalys aptarė tarptautinio tarptinklinio ryšio klausimus

2019 lapkričio 15 d.

2019 m. lapkričio 12 d. Vilniuje įvyko Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliuotojų tinklo suinteresuotųjų šalių susitikimas tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) klausimais. Jo metu speciali sesija buvo skirta ir susitikimui su Rytų partnerystės šalių ir Europos Sąjungos valstybių narių ambasadoriais Lietuvoje bei jų atstovais. Renginyje taip pat dalyvavo EK atstovybės Lietuvoje vadovas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovai.

Suinteresuotųjų šalių susitikimas – tęstinė Rytų partnerystės el. ryšių reguliuotojų tinklo Tarptautinio tarptinklinio ryšio darbo grupės (angl. Roaming Expert Working Group, REWG), kuriai pirmininkauja Ukrainos nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizacijos komisijos bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atstovai, veikla. REWG darbo grupė koordinuoja 2015 m. Ukrainos iškeltos iniciatyvos sukurti bendrą šešių Rytų partnerystės (RP) šalių tarptautinio tarptinklinio ryšio erdvę įgyvendinimą.

Susitikimo metu REWG darbo grupės nariai kartu su atsakingomis Rytų partnerystėmis ministerijomis diskutavo ir sutarė dėl pagrindinių regioninio susitarimo tarp šešių RP šalių pasirašymo principų. Šiuo susitarimu siekiama suvienodinti ir sumažinti tarptautinio tarptinklinio ryšio kainas tarp Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos. Po šio susitikimo bus pradėtas rengti regioninio susitarimo projektas, vyks nacionalinės viešosios konsultacijos su operatoriais ir atsakingomis institucijomis. Susitarimą planuojama pasirašyti iki 2020 m. pabaigos.

Kitas svarbus etapas, reikšmingas ir platesniame RP ir ES šalių socialinės ir ekonominės integracijos kontekste – siekis sukurti bendrą tarptautinio tarptinklinio ryšio erdvę tarp RP šalių ir ES valstybių narių. 2019 m. vasario 28 d. Bukarešte vykusiame Trečiajame Rytų partnerystės šalių skaitmeninės ekonomikos ministrų susitikime buvo sutarta žengti pirmą žingsnį šio tikslo link – pradėti svarstyti šios iniciatyvos,  skirtos mažinti tarptinklinio ryšio tarifus tarp RP ir ES regionų, įgyvendinimo perspektyvas ir atlikti galimybių studiją.

Siekiant pristatyti šį ambicingą tikslą platesniu politiniu lygmeniu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos iniciatyva ir palaikymu po Suinteresuotųjų šalių susitikimo buvo suorganizuota speciali sesija, skirta RP šalių ir ES valstybių ambasadoriams Lietuvoje. Sesijoje dalyvavę Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Moldovos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos ir Vokietijos ambasadoriai bei jų atstovai buvo supažindinti su regioninio susitarimo tarp šešių RP šalių pasirašymo eiga ir pasiekta pažanga bei pristatytas tolesnis siekis sukurti bendrą tarptautinio tarptinklinio ryšio erdvę tarp RP šalių ir ES. Sesijos metu sveikinimo žodį tarė RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius,  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams ir Rytų kaimynystės politikos koordinatorius Jonas Daniliauskas bei Europos Komisijos atstovė Viola Calabrese.

Suinteresuotųjų šalių susitikimą organizavo RRT kartu su Ukrainos nacionaline ryšių reguliavimo bei informatizacijos komisija ir EK.

Informacija atnaujinta 2019-11-15