VEIKLOS SRITYS:

Vilniuje spręsti aktualūs tarptautinio radijo dažnių valdymo klausimai

2018 spalio 1 d.

2018 m. rugsėjo 24–28 dienomis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) kvietimu Vilniuje vyko Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) Elektroninių ryšių komiteto (ECC) Radijo dažnių valdymo grupės (WGFM) 92-tasis posėdis. Ši grupė atsakinga už radijo spektro naudojimo strategijos ir  perspektyvinių planų rengimą Europos regione.

Posėdyje dalyvavę atstovai iš 34 valstybių, Europos Komisijos, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ir 14 kitų tarptautinių organizacijų svarstė su radijo dažnių valdymu susijusius klausimus: plačiajuosčio judriojo radijo ryšio bei kitų sistemų vystymo tendencijas, pagalbos tarnyboms (BB-PPDR) reikalingų plačiajuosčių sistemų vystymo klausimus, mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimo galimybes.

Posėdžio metu parengta 11 CEPT, ECC ir ECO ataskaitų, 11 ECC sprendimų ir 7 ECC rekomendacijų projektai. Į parengtas ataskaitas, sprendimus ir rekomendacijas, kurie bus  patvirtinti ECC plenariniuose posėdžiuose, bus atsižvelgiama rengiant ar keičiant radijo ryšio naudojimą reglamentuojančius teisės aktus. Šie dokumentai bus itin svarbūs ir vertingi sprendžiant tarptautinio koordinavimo klausimus ir nustatant reguliavimo reikalavimus naujoms radijo ryšio sistemoms. Visus WGFM posėdyje svarstytus dokumentus ir priimtus sprendimus galima rasti čia: https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/client/meeting-documents/?flid=7847.

 

Informacija atnaujinta 2018-10-01