VEIKLOS SRITYS:

Vilniuje susitiko Rytų partnerystės ir ES šalių radijo spektro ekspertai

2022 lapkričio 16 d.

2022 m. lapkričio 14‒15 d. Vilniuje įvyko 14-tas Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliuotojų EaPeReg tinklo Spektro ekspertų darbo grupės posėdis. Šiais metais kartu su Europos Komisija jį organizavo RRT – viena iš šios darbo grupės pirmininkių. Rytų partnerystės ir ES šalių radijo spektro ekspertai aptarė abiem regionams aktualius radijo dažnių koordinavimo klausimus.

„Tarptautinis bendradarbiavimas tarp Rytų partnerystės ir Europos Sąjungos šalių reguliuotojų kaip niekad aktualus. Informacijos ir patirčių pasidalijimas harmonizuojant dažnių juostas regione padės užtikrinti konkurencingą rinką, o vartotojams ‒ kokybišką ir saugų ryšį,“ ‒ pradėdamas renginį pabrėžė RRT Tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius.

Dvi dienas trukusio posėdžio metu buvo diskutuota, dalintasi informacija ir patirtimi dėl 5G tinklų vystymo perspektyvų, spektro pasidalijimo, mobiliųjų tinklų padengimo, T-DAB+ technologijos diegimo ir kitais aktualiais klausimais.

Posėdžio dalyviai aptarė Regioninio spektro susitarimo pasirašymo galimybes. Šiuo susitarimu būtų nustatytas suderintas 700 MHz ir 3,5 GHz radijo dažnių juostų atlaisvinimas ir naudojimas 5G tinklų ir paslaugų vystymui Rytų partnerystės šalyse. Tai ES narėms ir  Rytų partnerystės šalims abipusiškai naudinga ir aktuali iniciatyva.

Susitarimas pradėtas derinti 2020 m., tačiau jo pasirašymo planus sutrukdė Rusijos karas prieš Ukrainą.  Susitikimo metu buvo ieškota būdų ir sprendimų pasirašyti susitarimą tarp šalių artimiausiu metu, paliekant galimybę Ukrainai prisijungti prie susitarimo vėliau.

Susitikime Vilniuje dalyvavo Azerbaidžano, Armėnijos, Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos, Lietuvos (RRT), Latvijos, Juodkalnijos, Rumunijos reguliuotojų radijo ryšio ekspertai, taip pat kviestiniai svečiai iš EK Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato (DG CNECT), EK Radijo spektro politikos grupės (RSPG), Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU),  Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) ir WorldDAB organizacijos.

Spektro ekspertų darbo grupei pirmininkauja Sakartvelo Ryšių komisija (angl. Communications Commission, ComCom), RRT ir Latvijos  Elektroninių ryšių biuras (angl. Electronic Communications Office, VASES).

Papildoma informacija žiniai:

Rytų partnerystės šalių el. ryšių reguliuotojų EaPeReg tinklas įkurtas 2012 m., šiais metais bus minimas tinklo 10-ties metų jubiliejus.

Šiuo metu aktyvūs EaPeReg tinklo nariai ‒ Azerbaidžano, Armėnijos, Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos ir keliolika ES el. ryšių reguliuotojų.

EaPeReg tinkle veikia trys ‒ Plačiajuosčio ryšio bei reguliuotojų nepriklausomumo, Tarptinklinio ryšio ir Spektro ‒ darbo grupės. Pastarosioms dviem darbo grupėms pirmininkauja RRT kartu su Rytų partnerystės šalimis.

 

Informacija atnaujinta 2022-11-16