VEIKLOS SRITYS:

Vilniuje susitiko Rytų partnerystės šalių el. ryšių reguliuotojai

2018 lapkričio 23 d.

 2018 m. lapkričio 20-21 d. Vilniuje įvyko Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų tinklo (toliau – EaPeReg tinklas) plenarinis posėdis ir seminaras teisinio derinimo ir reguliuotojų nepriklausomumo tema.

Lapkričio 20 d. vykusio seminaro metu Rytų partnerystės šalys buvo supažindintos su naujuoju Europos elektroninių ryšių kodeksu ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos BEREC reglamentu, Europos Sąjungos šalys pasidalino ekspertine patirtimi dalyvaujant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vykdomuose projektuose ir tyrimuose reguliuotojo nepriklausomumo ir valdymo klausimais. Rytų partnerystės šalys pristatė pažangą derinant ES el. ryšių teisės aktus su savo nacionaline teise, informavo apie reguliuotojo nepriklausomumo stiprinimą savo šalyse.

Per EaPeReg tinklo plenarinį posėdį, vykusį lapkričio 21 d., buvo apibendrinti trijų EaPeReg tinklo ekspertų darbo grupių (spektro, lyginamosios analizės ir plačiajuosčio interneto bei tarptautinio tarptinklinio ryšio) nuveikti darbai 2018 metais ir pristatyti kitų metų uždaviniai ir prioritetai, priimtas 2019 m. tinklo darbo planas, dalyviai buvo supažindinti su 2019 m. BEREC darbo programa, nagrinėti kiti darbiniai klausimai.

Taip pat plenarinio posėdžio metu buvo išrinkti 2019 m. EaPeReg tinklo vadovai. Kitais metais jam pirmininkaus Gruzijos nacionalinė ryšių komisija, vice-pirmininko pareigas vykdys Latvijos viešųjų paslaugų komisija. Gruzija ir Latvija pakeis 2018 m. kadenciją baigiančią tinklo pirmininkę Ukrainos nacionalinės ryšių ir informatizacijos komisiją ir vice-pirmininkę Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (RRT).

„Rytų partnerystė – svarbus Lietuvos užsienio politikos prioritetas. Atitinkamai, bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliuotojais yra reikšminga mūsų tarptautinės veiklos dalis, – teigia RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis. – Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliuotojai jau ne vienerius metus aktyviai bendradarbiauja su RRT ir kitų ES šalių reguliuotojais EaPeReg tinkle, domėdamiesi Europos Sąjungos valstybių patirtimi elektroninių ryšių srityje, perimdami gerąją praktiką, dalyvaudami ES iniciatyvose ir projektuose. Džiaugiamės matydami, kaip šis bendradarbiavimas duoda konkrečius rezultatus, tobulinant šių šalių el. ryšių sektorių reguliavimą ir ieškant visoms šalims svarbių bendrų sprendimų.“

Lapkričio 20-21 d. Vilniuje vykusius renginius organizavimo RRT ir Ukrainos nacionalinės ryšių ir informatizacijos komisija kartu su Europos Komisija. Juose dalyvavo ekspertai iš šešių Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos), patirtimi ir gerąja praktika dalijosi atstovai iš Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos nacionalinių reguliavimo institucijų. Pranešimus skaitė ir Europos Komisijos ekspertas bei BEREC biuro vadovas. 2019 m. EaPeReg tinklo plenariniai posėdžiai ir seminarai vyks Gruzijoje ir Latvijoje.

 

 

Informacija atnaujinta 2018-12-04