VEIKLOS SRITYS:

Visi duomenys turės būti apmokestinami vienodu tarifu

2022 birželio 30 d.

Siekdami užtikrinti atvirą ir nediskriminacinę prieigą prie interneto, ES ryšio operatoriai vartotojams negali taikyti skirtingų duomenų perdavimo kainų pagal jų panaudojimo pobūdį. Atsižvelgdami į tai, ir Lietuvos operatoriai nebegali teikti komercinių pasiūlymų, o nuo 2022 m. spalio 3 d. ir paslaugų, kuriuose būtų taikomi skirtingi tarifai skirtingų programėlių duomenims, įskaitant ir tuos atvejus, kai tam tikrų programėlių duomenys yra neapmokestinami (t. y. taikomas nulinis tarifas[1]), o likęs duomenų srautas yra apmokestinamas. Vartotojai, savo įrenginiuose naudodami interneto prieigą naujienų skaitymui, videoįrašų ar nuotraukų peržiūrai ar siuntimui, muzikos klausymuisi, mokės vienodai už visų duomenų naudojimą neišskiriant konkretaus socialinio tinklo, programėlės ar pan. Pvz., jei paslaugų plane nurodyta, kad vartotojas gaus X GB/mėn. už Y Eur, tai nesvarbu, kokia programėle ar turiniu bus naudojamasi  ̶  už sutartą sumą galės išnaudoti X GB duomenų.

Toks Atviro interneto reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų išaiškinimas skelbiamas atnaujintose Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) gairėse po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų nulinio tarifo bylose.

RRT Lietuvos operatoriams pateikė privalomus nurodymus dėl vienodų sąlygų visam duomenų srautui taikymo ir vykdys jų laikymosi priežiūrą. Šis sprendimas užtikrins vartotojams teisę naudoti duomenis vienodomis sąlygomis, neišskiriant konkrečių programėlių, ir mokėti vienodą tarifą visam naudojamų duomenų srautui.

BEREC gairės skelbiamos čia:

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/10280-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation.

[1] Tai apima ir atvejus, kai tam tikroms programėlėms sunaudotas duomenų kiekis neįskaičiuojamas į bazinį paslaugų paketą už numatytą mėnesinį mokestį.

Informacija atnaujinta 2022-06-30