VEIKLOS SRITYS:

Ženevoje pasiektas susitarimas dėl pašto galutinių atsiskaitymų tarifų

2019 rugsėjo 30 d.

2019 m. rugsėjo 24–25 d. Ženevoje vykusiame neeiliniame Pasaulinės pašto sąjungos (angl. Universal Postal Union, UPU) kongrese buvo pasiektas susitarimas dėl pašto galutinių atsiskaitymų tarifų. Kongreso metu UPU valstybės narės sprendė dėl galutinių atsiskaitymų tarifų už tarptautinius laiškus ir smulkiuosius paketus sistemos reformos.  Kongresui nagrinėti buvo pateikti trys variantai: palikti galioti dabartinę tarifų nustatymo tvarką, leisti tarifus nustatyti pačioms valstybėms narėms arba rinktis kompromisinį abiejų pirmųjų galimybių variantą. Derybų metu surastas papildomas kompromisinis variantas, kuris tenkino absoliučią valstybių daugumą, įskaitant ir Lietuvą.

Priimti galutinių atsiskaitymų tarifų modelio pakeitimai labiausiai palies smulkiųjų siuntų iki 2 kg segmentą. Kaip tik šių siuntų pristatymo tarifai į daugelį valstybių ateityje didės, nes galiojantys tarifai nebekompensuoja užsienio operatorių patiriamų sąnaudų. Numatyta, kad tarifų didėjimas bus laipsniškas ir išdėstytas kelių ateinančių metų laikotarpyje. Tiksliai įvertinti sprendimo įtaką tarptautinių pašto siuntų, siunčiamų iš Lietuvos, tarifams bus galima tik gavus naujus UPU valstybių narių tarifus ir įvertinus jų pasikeitimą.

Pašto galutinių atsiskaitymų tarifų sistema užtikrina, kad pašto operatoriams būtų  kompensuojama už patiriamas tarptautinių laiškų ir smulkiųjų paketų tvarkymo, pervežimo, pristatymo sąnaudas.  Ši sistema netenkino Jungtinių Amerikos Valstijų, nes pašto siuntos siuntimas ir pristatymas JAV viduje vartotojui kainuoja brangiau, nei pašto siuntos atsisiuntimas iš kitų užsienio šalių. Augant e. prekybai, pašto siuntų skaičius augo drastiškai, todėl JAV paštas (kaip ir kitų valstybių  pašto operatoriai) patyrė didelių nuostolių. Siekdamos išvengti neigiamo poveikio visai pasaulinei pašto rinkai, UPU valstybės narės sutiko iš esmės peržiūrėti ir pakeisti pašto galutinių atsiskaitymų modelį.

Neeiliniame Pasaulinės pašto sąjungos kongrese dirbo vyriausybinė Lietuvos delegacija, vadovaujama Susisiekimo ministerijos atstovo ir sudaryta iš Ryšių reguliavimo tarnybos ir Lietuvos pašto atstovų.

UPU yra specializuota Jungtinių Tautų agentūra, reguliuojanti tarptautinio pašto veiklą. UPU sudaro 192 valstybės narės, o jos taisyklės taikomos valstybių narių įgaliotiems universaliosios pašto paslaugos operatoriams.

Informacija atnaujinta 2019-10-01