Activities:

%EF%BF%BD%EF%BF%BDaldymo%20reagentas,%20freonas,%20saltnesis,%20R134A,%2012%20kg%20daugkartineje%20pakuoteje%20kokybiskas%20ir%20sertifikuotas,%20didmenine%20bei%20mazmenine%20prekyba.%20%EF%BF%BD%EF%BF%BDsigykite%20saldymo%20agenta%20freona%20ypac%20gera%20kaina%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20del%20kainu%20ir%20sutarties%20sudarymo%20susisiekti%20www.freonasr134a.lt.%20Garantuojame%20geriausias%20kainas%20Lietuvoje.%20Freonas%20R134a%20Geriausia%20kaina%20www.freonasr134a.lt:

RRT skelbia pašto rinkos 2018 m. III ketvirčio duomenis (2018 December 13 d.)

2018-12-13, Vilnius.


Universalioji el. ryšių paslauga

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės nustato universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų  teikimo tvarką ir sąlygas, įpareigojimų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams užtikrinti universaliųjų paslaugų prieinamumą ir teikti universaliąsias paslaugas ir (arba) įpareigojimų teikti įperkamas universaliąsias paslaugas nepasiturintiems gyventojams, kurie turi teisę gauti arba gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, ar socialinių paslaugų gavėjams, kurie gauna socialines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, nustatymo ir (arba) panaikinimo tvarką, sąlygas ir atvejus, pranešimo apie ketinimą perleisti visą prieigos prie viešojo elektroninių ryšių tinklo turtą ar didelę jo dalį nuosavybės teise kitam ūkio subjektui teikimo tvarką ir sąlygas, taip pat informacijos apie universaliąsias paslaugas teikimo tvarką ir sąlygas.


Among the best digital innovations in the world – even two winners from Lithuania (2018 November 28 d.)

Today, on 27 November 2018, winners of the World Summit Awards under the auspices of the United Nations were announced (www.


Tarp geriausių pasaulyje skaitmeninių inovacijų – net du laimėtojai iš Lietuvos (2018 November 27 d.)

Šiandien, 2018 m.


Zita Banytė


RRT continues consultations over the development of 5G radio communication (2018 October 3 d.)

03 October 2018, Vilnius.


RRT tęsia konsultacijas dėl 5G radijo ryšio plėtros (2018 October 3 d.)

2018 m.


Žygimantas Zabarskas


Ričardas Jakubauskas